// E-learning - Obligatoryjne  

E-learning / Moduł 6. Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 4 h kształcenia obligatoryjnego

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestników z techniką badania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego;
 • zaprezentowanie najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych;
 • praktyczne przećwiczenie dokumentacji badania rachunku przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel.

 1. Regulacje i podstawowe zasady
 2. Badanie rachunku przepływów pieniężnych
  • Planowanie i sposób przeprowadzenia badania
  • Uzgodnienie danych wejściowych do bilansu i rachunku zysków i strat
  • Analiza poprawności klasyfikacji transakcji do poszczególnych rodzajów działalności
  • Praktyczny przykład weryfikacji rachunku przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel
  • Omówienie błędów najczęściej popełnianych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych
  • Dokumentacja
 3. Weryfikacja ujawnień związanych z rachunkiem przepływów pieniężnych
  • Weryfikacja ujawnień wymaganych przez KSR 1.
  • Weryfikacja ujawnień wymaganych przez MSR 7.
  • Lista kontrolna ujawnień jako narzędzie badania i dokumentacji
 4. Badanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
  • Różnice pomiędzy jednostkowym a skonsolidowanym rachunkiem przepływów pieniężnych, na które należy zwrócić uwagę podczas badania

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Minimalne warunki techniczne uczestnika, niezbędne do realizacji szkolenia

 1. Procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 2. Rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 3. Karta dźwiękowa
 4. Dostęp do Internetu
 5. Myszka
 6. Klawiatura
 7. System operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy
 8. Przeglądarka:
  • Microsoft Internet Explorer  7.0 lub wyższa,
  • Firefox 3.0 lub wyższa
  • Google Chrome

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.
W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 4h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną