// Samokształcenie  

CIT ESTOŃSKI

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 4h samokształcenia biegłego rewidenta.

• omówienie zagadnień dotyczących badania sprawozdana finansowego podmiotu stosującego zasady opodatkowania ryczałtem od dochodów Spółek (CIT Estoński)

• zapoznanie słuchaczy z zasadami przeprowadzenia procedur badania ww. podmiotów

• przedstawienie i omówienie sposobu udokumentowania istotnych kwestii związanych z obszarami sprawozdania na który forma opodatkowania wywiera znaczący wpływ

• przegląd aktualnego orzecznictwa podatkowa w aspekcie stosowania ryczałtu od dochodów Spółek

• omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości. 

 

 1. Omówienie głównych zasad stosowania CIT estońskiego
 2. Procedury badania

      - ocena polityki rachunkowości

      - kapitały

      - aktywa i rezerwy z tyt. podatku odroczonego

      - ujawnienia

      - nota podatkowa 

  3. Wpływ zastosowania CIT estońskiego na formę i zakres sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania

  4. Aktualne orzecznictwo podatkowe

  5. Najczęściej występujące nieprawidłowości. 

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #CITESTONSKI

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 4h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną