Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych - weryfikacja racjonalności wpływów i wydatków projektu vs. opłacalność projektów

 

850,00 +23% VAT

I Zarządzanie przedsiębiorstwem, cele  i strategie finansowe a decyzje inwestycyjne.

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem vs. cele przedsiębiorstwa vs. finanse przedsiębiorstwa.
 2. Co ważniejsze: zysk czy wartość firmy – zależności i istota zysku oraz wartości przedsiębiorstwa.
 3. Decyzje inwestycyjne, a wartość przedsiębiorstwa.

 

II Planowanie i prognozowanie w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych.

 1. Kryteria podziału projektów inwestycyjnych.
 2. Rodzaje nakładów w projektach inwestycyjnych:
 • Nakłady Capex projektu – charakterystyka.
 • Nakłady Opex projektu – charakterystyka.
 1. Planowanie i prognozowanie w oparciu o dane historyczne – ocena racjonalności projektów.
 2. Planowanie i prognozowanie  w oparciu o strategie przedsiębiorstw z uwzględnieniem otoczenia makro i mikroekonomicznego przedsiębiorstwa – ocena racjonalności projektów:
 • Zastosowanie analiz strategicznych w planowaniu i ocenie i projektów inwestycyjnych.
 • Zastosowanie analiz marketingowych w planowaniu i ocenie i projektów inwestycyjnych.
 • Zastosowanie danych makroekonomicznych i mikroekonomicznych w planowaniu i ocenie i projektów inwestycyjnych.

 

III Sprawozdanie finansowe – przedsiębiorstwo w pigułce.

 1. Istota sprawozdania finansowego.
 2. Zależność pomiędzy poszczególnymi elementami sprawozdania finansowego.
 3. Kluczowe elementy bilansu.
 4. Kluczowe elementy rzis.
 5. Kluczowe elementy rpp.

 

IV Narzędzia stosowane w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych.

 1. Ogólna charakterystyka wskaźników oceny projektów inwestycyjnych – wskaźniki statyczne vs. wskaźniki dynamiczne.
 2. Zastosowanie BEP w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych.
 3. Zmiana wartości pieniądza w czasie.
 4. Koszt kapitałów obcych i własnych przedsiębiorstwa jako determinanta do ustalania stopy dyskontowej stosowanej w ocenie projektów inwestycyjnych.
 5. Dynamiczne mierniki opłacalności projektów inwestycyjnych. 
 6. Analizy porównywalności projektów inwestycyjnych – Wskaźnik DGC, Wskaźnik B/C, Analiza wrażliwości projektu.
 7. Zastosowanie EVA i DCVA w ocenie opłacalności projektów inwestycyjnych.
 8. Sprawozdanie finansowe pro-forma jako narzędzie do badania i raportowania efektów projektu inwestycyjnego.

 

V Zastosowanie analizy finansowej sprawozdań finansowych w ocenie projektów inwestycyjnych.

 1. Zasady Interpretacji wskaźników analizy finansowej.
 2. Badanie struktury i dynamiki bilansu przedsiębiorstwa/projektu.
 3. Badanie struktury i dynamiki rzis przedsiębiorstwa/projektu.
 4. Badanie strumieni gotówki na podstawie analizy rpp przedsiębiorstwa/projektu.
 5. Wskaźniki struktury majątkowej bilansu przedsiębiorstwa/projektu.
 6. Wskaźniki sprawności działania przedsiębiorstwa/projektu.
 7. Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa/projektu.
 8. Wskaźniki zyskowności przedsiębiorstwa/projektu.
 9. Wskaźniki płynności przedsiębiorstwa/projektu.
 10. Wskaźniki wypłacalności przedsiębiorstwa/projektu.
 11. Wskaźniki wielowymiarowe w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa/niepowodzeniem projektu .

 

VI Ryzyka w projekcie inwestycyjnym

 1. Istota ryzyka.
 2. Rodzaje ryzyka.
 3. Organizacje vs. ryzyko. Czy ryzyko się opłaca?
 4. Analiza ryzyka – podejście ilościowe.
 5. Analiza ryzyka – podejście ilościowo – jakościowe.

Marek Sochoń

Absolwent studiów doktoranckich  w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscypliny: nauki o zarządzaniu (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony praktyk, konsultant i trener. Od 2002 prowadzi doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami, wyceny przedsiębiorstw oraz finansowania działalności gospodarczej. W trakcie prawie 20-to letniej kariery zawodowej w finansach, pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 2300 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to perfekcyjne połączenie praktyki dnia codziennego i wiedzy teoretycznej z umiejętnością przekazania jej w sposób najbardziej efektywny i zrozumiały dla uczestnika.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu