Dyrektywa Work-Life Balance

Cykl artykułów ekspertów PKF Consult

Jakie są planowane zmiany w prawie w związku z Dyrektywą work-life balance? 

Jakie są kluczowe założenia do projektu ustawy implementującej dyrektywę work-life balance? 

Zapraszamy do lektury artykułów Ekspertów PKF Consult. 

Jakie są kluczowe założenia dyrektywa work-life balance?

Do 2 sierpnia 2022 r. polski ustawodawca ma obowiązek dokonania implementacji tzw. dyrektywy work-life balance do polskiego porządku prawnego poprzez uchwalenie ustawy zmieniającej m.in. Kodeks pracy. 

Eksperci PKF przygotowali praktycznie omówienie założeń dyrektywy work-life balance. 

Na dzień sporządzenia niniejszego artykułu projekt ustawy realizujący postulaty dyrektywy work-life balance nie został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z uwagi na zakreślony w dyrektywie work-life balance termin wejścia w życie zmian, należy spodziewać się jego publikacji w pierwszej połowie 2022 r.
Czytaj dalej 

Jakie są główne założenia do projektu ustawy implementującej dyrektywę work-life balance?

Opublikowano założenia do projektu ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (zwanej dalej: „Dyrektywą work-life balance”). Zgodnie z ujawnionymi informacjami, ostateczna treść projektu ustawy ma zostać opracowana w drugim kwartale 2022 r.

Eksperci PKF Consult opracowali najważniejsze punkty rządowych założeń dotyczących nadchodzących zmian w prawie pracy.

Poznaj założenia projektu ustawy implementującej.

  • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego
  • Nowy rodzaj urlopu – urlop opiekuńczy
  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  • Elastyczna organizacja pracy
  • Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego
  • Przepisy antydyskryminacyjne i gwarancyjne

Przeczytaj omówienie zmian

#WLB #WorkLifeBalance #PrawoPracy #Dyrektywa #Praca