// Finanse i rachunkowość  

Finanse dla menedżerów - analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć biznesowych

- jak pomysł zamodelować finansowo?

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie dostępu do wiedzy związanej z oceną rentowności projektów inwestycyjnych i umiejętne stosowanie technik analizy ekonomicznej w tym celu. Rozpoznawanie czynników mających wpływ na ryzyka związanego z inwestycją czy przedsięwzięciem ekonomicznym. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:

 • jak pomysł, przedsięwzięcia biznesowego zapisać w cyfrach?
 • jak modelować przedsięwzięcie?
 • jak opracować scenariusze projektu?
 • w jaki sposób zbierać dane do analizy projektów?
 • jakie wskaźniki stosować do jakich projektów?
 • jak stworzyć ewidencje projektu w systemie księgowym?
 • jak budżetować projekty?
 • które wskaźniki stosować i w jakim czasie?
 • jak ustrukturyzować finansowanie projektu?

Dzięki szkoleniu będziesz wiedział jak analizować projekty. Będziesz potrafił rozróżnić projekty opłacalne w danej branży od tych nie rentownych. Projekty ryzykowne, krótkoterminowe od długofalowych z dochodowością stałą równomierną. Zdobędziesz wiedzę w jaki sposób kontrolować finanse projektu biznesowe.

Adresaci szkolenia

 • Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw
 • Managerowie i kadra kierownicza
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

 1.  Wprowadzenie do finansów dla menedżerów
  • podstawowe definicje
  • najistotniejsze wskaźniki
  • zakresy współpracy z działami finansowymi
 2. Analiza projektów inwestycyjnych
  • modele
  • przykład z różnych branż
  • warsztat (dyskusje dotyczące oceny projektów)
 3. Rachunkowość zarządcza
  • definicje
  • modele branżowe
  • spojrzenie z perspektywy: właściciela, menedżera, pracownika
 4. Finansowanie projektów i przedsięwzięć (około 2h)
  • metody finansowanie
  • optyka biorcy kapitału i dawcy kapitału
  • relacje i zaufanie przy współpracy z instytucjami finansującymi
 5. Podsumowanie. 

Tomasz Pawluk
Tomasz Pawluk

Doświadczony lider z obszaru finansów, strateg i wizjoner, trener biznesu, który przez 27 lat zdobywał i pogłębiał swoje umiejętności w dynamicznym środowisku przedsiębiorstw. Z wykształceniem zdobytym na renomowanych uczelniach, Tomasz posiada solidne fundamenty w dziedzinie zarządzania, finansów i inwestycji.
Jego pasja do finansów przedsiębiorstw znalazła swoje odbicie w zdobytych tytułach absolwenta Wyższej Szkoły Bankowej Executive MBA - Business Trends oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Im. Koźmińskiego, gdzie uzyskał dyplom Doradcy Inwestycyjnego i Analityka Papierów Wartościowych. Ponadto, ukończył program \"NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI\" w Wirtschaftsforderungsinstitut der Wirtschaftskammer Osterreich oraz zdobył wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Z Tomaszem związane są liczne sukcesy i osiągnięcia w obszarze finansów i zarządzania. Jako dyrektor finansowy (CFO) z wieloletnim doświadczeniem, przyczynił się do rozwoju firm o znaczących obrotach, wdrażając skuteczne strategie i systemy. Jego osiągnięcia obejmują wdrożenie systemu ERP w firmie o obrotach przekraczających 1,4 mld PLN, oraz skuteczne negocjacje w uzyskiwaniu stabilnego finansowania dla organizacji z którymi współpracuje.
Ponadto, Tomasz jest aktywnym uczestnikiem społeczności biznesowej i aktywistą, współzarządzając spółką, która zdobyła prestiżowe wyróżnienia w rankingu Forbes. Jego zainteresowania obejmują również projekty z obszaru energii odnawialnej, e-commerce oraz logistyki just-in-time zarówno w obszarze towarów jak i innych procesów w organizacjach.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną