// Stacjonarne i online  

Moduł 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Omówienie zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT, PIT, VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze. 

Uzyskana wiedza przełoży na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny dostosowania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawa podatkowego oraz konsekwencji zmian prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe. 

Uzyskana wiedza umożliwi biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia zmian prawa podatkowego.

 1. Najważniejsze zmiany w podatkach PIT i CIT od 2022 r.
 2. Zmiany dotyczące cen transferowych od 2022 r.
 3. Zmiany dotyczące podatku u źródła od 2022 r.
 4. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 2022 r.
 5. Najważniejsze zmiany w CIT i PIT od 2021 r.
 6. Zmiany w przepisach o cenach transferowych od 2021 r.
 7. Zmiany w podatku VAT od 2021 r.
 8. Pozostałe zmiany w podatkach od 2021 r.
 9. Sprawdzian wiadomości.

Dariusz Orczykowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym, w szczególności w zakresie obsługi procesów restrukturyzacyjnych, zmian własnościowych spółek kapitałowych, prowadzenia audytów due diligence. Wykładowca w dziedzinie prawa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną