// Obligatoryjne  

Moduł 19 Kodeks etyki IESBA 2022 - przepisy zmienione i nowe

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

 1. Przedstawienie aktualnych zmian w kodeksie etyki IESBA.
 2. Zwrócenie uwagi na problemy etyczne w pracy biegłego rewidenta.
 3. Utrwaleniezdobytejwiedzypoprzezwspólnerozwiązywaniestudiówprzypadkówz zakresu dylematów etycznych w pracy biegłego rewidenta

 1. Wprowadzenie
 2. Etyka zawodowa biegłych rewidentów według Kodeksu IESBA
 3. Kluczowe zmiany w Kodeksie etyki IESBA (wydanie z 2022 roku)
 4. Dylematy etyczne w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta – studia przypadków
 5. Sprawdzian wiadomości

1.1.jpg
Teresa Fołta

Ekonomistka, biegła rewident nr rej. 870

W PKF Consult Menedżer Zarządzający w Centrum Kontroli Jakości. Poprzednio Członek Zarządu REWIKS Sp. z o.o. Posiada szerokie doświadczenie w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym jednostek wielozakładowych. Uczestniczyła jako konsultant we wdrażaniu systemów rachunkowości informatycznej. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w wielu ośrodkach szkoleniowych.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości oraz materiałów dydaktycznych z zakresu polskich standardów rachunkowości jak i MSR/MSSF oraz MSB na szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną