// Stacjonarne i online  

Moduł 15. Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Cel szkolenia

Szkolenie zalicza 8 h kształcenia obligatoryjnego.

Przedstawienie i omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących realizacji usługi badania sprawozdań finansowych, w tym nieprawidłowości związanych z akceptacją zlecenia badania, przeprowadzaniem procedur szacowania ryzyka i procedur reakcji na ryzyko, gromadzeniem dowodów badania, komunikacją z jednostką, kontrolą jakości zlecenia badania i sporządzaniem sprawozdania z badania.

Zwiększenie umiejętności prawidłowej realizacji usługi badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami UoBR, KSKJ i KSB, w tym umiejętności prawidłowego dokumentowania wykonanych procedur, gromadzenia dowodów badania oraz formułowania wniosków.

1 Wprowadzenie  

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.
 • Istota i cele badania sprawozdań finansowych - UoBR, KSB 200.
 • Proces badania według KSB.
 • Zakres akt badania i dokumentacji badania.

2 Akceptacja zlecenia badania      

 • Przegląd wymogów - UoBR, KSKJ, Kodeks etyki, KSB 21O.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie akceptacji zlecenia badania - analiza przypadków.

3 Planowanie badania i procedu· ry szacowania ryzyka        

 • Przegląd wymogów - KSB 300, KSB 315(2), KSB 320, KSB 240, KSB 250(2), KSB 402.
 • Najczęściej występujące  nieprawidłowości w zakresie planowania  badania i przeprowadzania procedur szacowania ryzyka - analiza przypadków.

4 Reakcja na ryzyko (dalsze procedury badania) i gromadzenie dowodów badania 

 • Przegląd wymogów- KSB 330, KSB 230, KSB 500, KSB 501, l<SB SOS, KSB 51O, KSB 520, KSB 530, KSB 540, KSB 550, KSB 560, KSB 570(2), KSB 600, KSB 61 O(Z), KSB 620.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania dalszych procedur badania i gromadzenia dowodów badania - analiza przypadków.

5 Procedury końcowe badaniai komunikacja z jednostką     

 • Przegląd wymogów - KSB 450 i inne,KSB 580, KSB 260(2), KSB 265.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie procedur końcowych badania, w tym oceny zniekształceń, oraz komunikacji z jednostką - analiza przypadków.

6 Sporządzanie sprawozdania z badania     

 • Przegląd wymogów- UoBR, KSB 700(2), KSB 701, KSB 705(2), KSB 706(2), KSB 710, KSB 720(2).
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie formułowania opinii i sporządzania sprawozdania z badania - analiza przypadków.

7 Kontrola jakości dokumentacji badania i archiwizacja akt badania           .

 • Przegląd wymogów - KSB 220, UoBR, KSKJ.
 • Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie kontroli jakości dokumentacji
 • badania i archiwizacji akt badania - analiza przypadków.

8 Sprawdzian wiadomości. 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną