Otwarte Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych

Członku rady nadzorczej, o co możesz zapytać biegłego rewidenta!

Już w najbliższy poniedziałek, 23 stycznia o godzinie 15:00 odbędzie się bezpłatne, otwarte spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych w formule online.

Ekspert Ewa Jakubczyk-Cały przedstawi temat spotkania: Członku rady nadzorczej, o co możesz zapytać biegłego rewidenta! 

Zapisy online 

Temat spotkania: Członku rady nadzorczej, o co możesz zapytać biegłego rewidenta!

Ekspert: Ewa Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający PKF Consult)

Absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Strategic Leadership Academy  w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie. biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów, rynku kapitałowego, corporate governance i zarządzania. Założyciel i Partner Zarządzający firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od 30 lat, która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzania części finansowej prospektu oraz doradztwa w procesie restrukturyzacji i połączeń spółek.
Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem Komisji Etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członkiem Rady Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych oraz członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2009-2016 roku była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych.
Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.
Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Spotkanie prowadzi: Piotr Rybicki

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Zapisy online 

#RadaNadzorcza #BiegłyRewident #Webinar