PIT 2023 - co warto wiedzieć?

Od 15 lutego 2023r. można rozliczać PIT za rok 2022. Podatnicy mają czas do 2 maja. 

W tej prostej informacji ukryty jest jednak bardzo duży zbiór znaków zapytania – nigdy bowiem podatnicy nie mieli tylu wątpliwości odnośnie rozliczenia – wielu z nich może być zaskoczonych tym, jak fiskus przygotował i obliczył im rozliczenie podatkowe za poprzedni rok. Ponadto, nowelizacja przepisów wprowadziła nowe ulgi dla rozliczających się m.in ulga dla rodziców 4 plus, ulga dla seniorów czy ulga termomodernizacyjna. Przyjrzyjmy się najważniejszym aspektom.

Miniony rok, zgodnie z tradycją w polskiej legislacji, cechował się dużą dynamiką zmian prawnych.

Prym wiodły – oczywiście – sektory podatkowe i finansowe. Gwiazda wieczoru? Polski Ład.

Propozycja Rządu z 1 stycznia 2022r. okazała się komplikować ład (o ironio) podatkowy w kraju, w związku z tym prace nad nowelizacją ustawy rozpoczęły się od razu po wejściu tych przepisów w życie. Obowiązujące od 1 lipca 2022r. zmiany w Polskim Ładzie (rozumiane jako Polski Ład 2.0) przede wszystkim zlikwidowały ulgę dla klasy średniej oraz obniżyły stawkę PIT z 17% do 12%. Według szacunków Ministerstwa Finansów, w związku z obowiązującymi obecnie przepisami, dopłat w rozliczeniu rocznym będzie musiało dokonać ok. 1.2 mln podatników – to mniej o ok. 800 tys. w stosunku do poprzedniego roku. 

Resort informuje również, że w ubiegłym roku została podniesiona kwota wolna w podatku dochodowym do 30 tys. zł oraz próg podatkowy, powyżej którego dochody są objęte 32-proc. podatkiem – 120 000 zł.

Rząd informuje, że zmiany – rozumiane przez większość obywateli jako chaotyczne – w praktyce przełożą się na korzystne rozliczenie podatkowe. Zwroty podatku będą wyższe i częstsze za sprawą:

  • obniżenia z 17 proc. do 12 proc. pierwszej stawki na skali podatkowej (w zaliczkach stawka ta była stosowania od lipca 2022 r., a w rozliczeniu za 2022 r. – za cały rok),
  • braku możliwości stosowania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach pobieranych w 2022 r. od przychodów z umowy zlecenia,
  • korzystania z ulg podatkowych, np. ulgi na dzieci, darowizn, ulgi na termomodernizację,
  • korzystania z możliwości łącznego opodatkowania dochodów małżonków i preferencyjnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

 

NOWE ULGI

Wymienione powyżej m.in ulgi podatkowe to palący temat dla wielu podatników z różnych grup społecznych. Wyróżniliśmy trzy, na które warto zwrócić uwagę po nowelizacji ustawy.

Ulga dla rodziców 4 plus

Jeśli jesteś rodzicem bądź opiekunem prawnym co najmniej czwórki dzieci – przysługuje Ci zwolnienie z opodatkowania rocznego przychodu do 85 528 zł (w tej kwocie zawarte są również wszystkie dodatkowe ulgi, z których w danym roku podatkowym korzysta rodzic). To wyliczenie na jednego rodzica, zatem w przypadku dwojga opiekunów kwota ta wyniesie 171 056 zł. Warto przy tym pamiętać, że fiskus uwzględni również nową kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł  - małżeństwo może zatem liczyć na zwolnienie z podatków w wysokości do 231 056 zł. Warunek? Dzieci małoletnie oraz pełnoletnie do 25. roku życia – pod warunkiem, że uczą się i których dochód nie jest opodatkowany podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Ulga termomodernizacyjna 

Z tej ulgi w wysokości do 53 tys. zł brutto skorzystać mogą tylko podatnicy będący właścicielami (bądź współwłaścicielami) domów wolnostojących – w przypadku współwłaścicieli – ulga dla każdego przysługuje osobno. Ulga obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Co ważne, wydatki te muszą być poniesione już po zakończeniu budowy i oddaniu domu do użytkowania, a nie wcześniej. Jeśli podatnik skorzystał już z jakiegoś dofinansowania w tym celu – taką informację należy umieścić w zeznaniu a ulga zostanie odpowiednio pomniejszona.

Ulga dla seniorów

Seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni – 65 lat), odkładający decyzję o przejściu na emeryturę lub Ci, którzy zdecydowali się zawiesić jej wypłacanie, również uzyskają prawo do zwolnienia z opodatkowania rocznego przychodu do wysokości 85 528 zł. (Nie dotyczy funkcjonariuszy służb mundurowych, górników czy hutników z racji pobierania świadczenia przed ukończeniem wskazanego wieku). Rodzi się pytanie, czy takie rozwiązanie jest dla emerytów opłacalne? 

Z zerowego PIT-u dla seniora nie skorzystają również seniorzy uzyskujący przychody np. z umowy o dzieło, praw autorskich, najmu, zasiłku chorobowego.

Kalejdoskop ulg jest oczywiście szerszy: ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, zasiłek macierzyński, ulga mieszkaniowa czy ulga dla osób powracających z zagranicy to tylko niektóre – wszystkie zaś należy uzupełnić samodzielnie w deklaracji podatkowej. 

 
Dowiedz się więcej – zapisz się na szkolenie

Reasumując – zmiany, zmiany, zmiany. Nowa kwota wolna od podatku, nowe progi, ulgi czy rozliczenie podatku w małżeństwie to tematy przyprawiające o ból głowy zarówno podatników rozliczających się indywidulanie jak i dla zespołów księgowych i kadrowych, które przy obecnym tempie zmian muszą przecież zachować niebywałą ostrożność oraz wykazać się znajomością – chaotycznie stanowionych wszakże – przepisów. Przepisów zmieniających się wielokrotnie w ciągu ostatniego roku. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, rozwiać wątpliwości bądź po prostu utwierdzić się w przekonaniu jak rozliczyć PIT za rok 2022r.  – już dziś zapisz się na szkolenie otwarte Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od 2023- rozliczenie PIT za 2022


 

#podatki #szkolenie #PIT #zmiany