Zatrudnianie cudzoziemców

W ostatnich latach globalnym problemem pracodawców, który dotknął również polskich przedsiębiorców, jest trudność z pozyskaniem odpowiednich pracowników. W 2023 roku wg. badania ManpowerGroup, jednej z czołowych agencji rekrutacyjnych, problem ten deklarowało aż 72% pracodawców. I pomimo, iż jest to o 2% mniej niż przed rokiem to nadal bardzo dużo. W skali globalnej jest to kłopot aż 77% firm. 

Długotrwałe procesy rekrutacyjne generują dodatkowe koszty dla pracodawców. Szanse na poradzenie sobie z deficytem pracowników firmy upatrują w stale rosnącej liczbie napływających do Polski cudzoziemców. Według danych Eurostatu Polska od kilku lat jest liderem wśród krajów UE pod względem wydanych pozwoleń na pobyt. Jednak kiedy polski pracodawca podejmie już decyzję o zatrudnieniu cudzoziemca czeka go kolejne wyzwanie – biurokracja. Procedury legalizacji zatrudnienia różnią się w zależności od tego skąd pochodzi kandydat oraz tego jaki rodzaj pracy będzie wykonywał. Ilość formularzy, oświadczeń, dokumentów, jakie należy przedłożyć  bywa bardzo duża, a luki w dokumentacji i kolejne wezwania urzędników do ich uzupełnienia powodują przedłużanie się całego procesu. Zdarza się, że firmy decydują się na skorzystanie ze wsparcia wyspecjalizowanych agencji relokacyjnych, jednak są to bardzo drogie usługi. 

W perspektywie czasu, jeżeli zatrudnienie cudzoziemców planowane jest jako długofalowa taktyka na trudności związane z niedoborem pracowników, racjonalnym rozwiązaniem jest zainwestowanie w przeszkolenie dedykowanego pracownika, do którego obowiązków będzie należała legalizacja zatrudnienia przyszłych pracowników innych narodowości. Jest to koszt jednorazowy, a proces powtarzalny i możliwy do zaadaptowania przy kolejnych zatrudnieniach. Bez wątpienia jest to inwestycja, która przyniesie firmie wymierne korzyści. Z punktu widzenia ekonomicznego bardziej się firmie opłaca zainwestowanie w przeszkolenie, w wiedzę i umiejętności jednego pracownika niż ponoszenie każdorazowo kosztów usług zewnętrznych. 

Po więcej wiedzy zapraszamy na szkolenie otwarte - Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce | Centrum Edukacji PKF Consult (pkfszkolenia.pl) 

Autorka artykułu: Agnieszka Szymańska