// Podatki   // Zarządzanie  

Analizy cen transferowych

- praktyczne podejście oraz rola w zarządzaniu ryzykiem podatkowym

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Przekazanie praktycznej wiedzy na temat analiz cen transferowych w odniesieniu do konkretnych rodzajów transakcji oraz wskazanie ich roli w zarządzaniu ryzykiem podatkowym.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Analizy cen transferowych, poza tym, że są elementem dokumentacji cen transferowych mogą i powinny być wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem podatkowym. Udział w szkoleniu umożliwi jego uczestnikom spojrzenie na tematykę analiz cen transferowych z perspektywy praktycznego podejścia do ich sporządzania. Dzięki przedstawieniu najistotniejszych czynników determinujących przeprowadzanie analiz porównawczych, uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć ich wpływ na uzyskanie wiarygodnych wyników, a w konsekwencji także na bezpieczeństwo podatkowe. 

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy finansowi
 • Pracownicy działu finansowo-księgowego
 • Pracownicy działu controllingu

1. Zasada arm’s length i sposoby na  rynkowość cen transferowych.

2. Wybór najlepszej metody weryfikacji ceny transferowej jako punkt wyjścia dla sporządzanej analizy. 

 • Przykłady wykorzystania poszczególnych metod w analizach dla transakcji finansowych, usługowych i towarowych. 

3. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła danych wykorzystywanych do sporządzania analiz dla poszczególnych rodzajów transakcji.

 • Jakie kryteria powinny spełniać dane wewnętrzne, aby mogły zostać uznane za porównywalne i wykorzystane w analizie – przykłady.
 • Zewnętrzne bazy danych wykorzystywane do sporządzenia analiz 

4. Rola analiz porównawczych w zarządzaniu ryzykiem podatkowym

 • Analizy ex ante i polityki cen transferowych
 • Analizy ex post i defence file

Michał Lipski
Michał Lipski

Absolwent kierunku „Doradztwo podatkowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów, organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku „Ceny transferowe i zarządzanie podatkami”. Specjalista z zakresu szeroko pojętej tematyki cen transferowych. Posiada bogate doświadczenie w przedmiocie sporządzania analiz benchmarkingowych, przygotowywania lokalnej oraz grupowej dokumentacji podatkowej z zakresu cen transferowych oraz przeprowadzania kompleksowych analiz podatkowych.

Aneta Nędzyńska-Moczyróg
Aneta Nędzyńska-Moczyróg

Specjalista w zakresie problematyki cen transferowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie m.in. w zakresie sporządzania i weryfikowania dokumentacji cen transferowych, przygotowywania polityk cen transferowych, analizowania metodologii rozliczeń cen transferowych stosowanych przez podmioty powiązane, wsparcia klienta podczas kontroli przeprowadzanych przez organy podatkowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #podatki #zarzadzanieryzykiem #analiza

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 1h (wykłady)
 • Język
  szkolenie w języku polskim

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną