// Prawo, Compliance, AML  

Wykrywanie fałszerstw w dokumentacji oraz warsztaty grafologiczne

Cel szkolenia

Nie ulega wątpliwości, że fałszowanie, podrabianie czy podpisywanie nie w swoim imieniu dokumentów to przestępstwo gospodarcze. Zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego osoba winna przestępstwa fałszowania dokumentów podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady rozpoznawania technik i metod fałszowania pism i dokumentów. Powiemy jakie są skuteczne techniki zabezpieczenia dokumentów. Przedstawimy także metody badania, a także rozpoznawania fałszerstw w dokumentacji i w podpisach. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najczęściej stosowanymi technikami fałszerstw, co pozwoli na szybkie wyłapanie i zgłoszenie przestępstwa.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania autentyczności dokumentów,
 • poznanie zasad fałszowania pism oraz technik ich zabezpieczenia,
 • poznanie metod badania i rozpoznawania fałszerstw w dokumentacji i podpisach,
 • zdobycie wiedzy na temat najczęściej stosowanych technik przez fałszerzy.

Adresaci szkolenia

 • pracownicy banków
 • pracownicy Działu Kontroli i Bezpieczeństwa
 • pracownicy Działu Audytu i Finansów
 • pracownicy Działu Sprzedaży 
 • pracownicy oddziałów z różnych branż mających styczność z dokumentami 

MODUŁ I - PISMO

1. Rodzaje pism

 • rozwój i kształtowanie się pisma z wiekiem
 • czynniki mające wpływ na zmianę pisma
 • chorobowe
 • starcze
 • alkohol
 • wysiłek fizyczny

2. Fałszerstwo pisma i podpisów

 • rodzaje fałszerstw
 • fałszerstwo rodzinne
 • auto fałszerstwo
 • naśladownictwo wzrokowe
 • naśladownictwo pamięciowe
 • naśladownictwo intelektualne
 • naśladownictwo wyuczone
 • kopiowanie

3. Badanie i rozpoznawanie fałszerstw

 • metoda badawcza
 • katalog cech
 • cechy mierzalne
 • metoda obrazowania graficznego podpisów (paraf) wg. Brossona
 • zatrzymania i pogrubienia
 • kolejność nakładania się linii
 • co było pierwsze – pieczątka czy podpis?

4. Warsztat - ćwiczenia z zakresu badania pisma

 

MODUŁ II DOKUMENTACJA

1. Rodzaje dokumentów

2. Rodzaje fałszerstw dokumentów

 • podrabianie
 • przerabianie

3. Techniki fałszerstw

 • fałszerstwa pieczęci
 • przerabianie
 • zamazanie
 • nadpalenie
 • dopisanie
 • zalanie
 • odcięcie
 • rozerwanie, przecięcie

4. Sposoby badania fałszerstw dokumentów

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie organizowane w formie stacjonarnej.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Lunch
  wliczony w cenę
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną