// Podatki  

Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od 2024

- rozliczenie PIT za 2023

Cel szkolenia

Omówienie najważniejszych zmian w podatku dochodowym, które weszły w życie w 2023 r. Szkolenie pozwoli słuchaczom przygotować się do zmian. Ponadto uczestnicy szkolenia  dowiedzą się jakie są obowiązki płatnika w 2023r, jakie nastąpiły zmiany w rozliczeniu rocznym podatnika, a także jakie zaszły zmiany w PIT w związku z odwołaniem stanu epidemii COVID-19.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Nabycie wiedzy o nowych przepisach w podatku dochodowym obowiązujących od 2023 roku
 • Przyjrzenie się kierunkom zmian w organizacji systemu podatkowego w Polsce
 • Przedstawienie i zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
 • Zestawienie wprowadzonych zmian w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców
 • Pracownicy działów księgowo - finansowych 
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Osoby zainteresowane  problematyką zmian w podatkach

1. Najważniejsze zmiany w PIT dotyczących płatnika:

 • Nowa skala podatkowa na 2022 r.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • Zmiany w zakresie uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek w zaliczkach
 • Zmiany w zakresie przyjmowania oświadczeń i wniosków od podatników
 • Oświadczenia po ustaniu stosunku pracy
 • Rozszerzenie zakresu dochodów zwalnianych w uldze dla młodych
 • Ulga na powrót,
 • Ulga  dla rodzin wielodzietnych
 • Ulga dla pracujących seniorów
 • Rozszerzenie kręgu emerytów otrzymujących świadczenia zwolnione od byłych pracodawców
 • Nowa stawka podatku dla umów do 200 zł

2.  Najważniejsze zmiany dotyczące rozliczenia rocznego podatnika:

 • Zmiana sposobu rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • Możliwość stosowania ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym
 • Zwiększenie limitu zarobków dzieci bez utraty preferencji podatkowych przez ich rodziców
 • Zwiększenie limitu odliczenia składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych
 • Zmiany w zakresie ulgi na zabytki

3. Pozostające  zmiany w PIT, które obowiązują od  1 stycznia 2022 r.

 • Brak odliczenia od podatku składki zdrowotnej
 • Ulga na powrót, ulga dla rodzin wielodzietnych i ulga dla pracujących emerytów
 • Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

4. Obowiązki płatnika  w 2023 r.

 • Terminy i rodzaj składanych deklaracji w – w tym praktyczne omówienie nowego wzoru PIT-11
 • Termin wpłaty zaliczek
 • Oświadczenia i wnioski przyjmowane od pracowników

5. Zmiany w PIT w związku z odwołaniem stanu epidemii COVID-19

 • ZFSS a odpisy i wysokość świadczeń
 • Odpisy na pomoc dla mieszkańców Ukrainy

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #zmianywpodatkudochodowym #zmianywpit #zmianyod01stycznia2023

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną