// Podatki  

ULGA B+R oraz IP-BOX

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi interpretacjami organów podatkowych dotyczących ulgi B+R oraz IP-BOX oraz przykładami wdrożenia obu ulg w różnych rodzajach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ewidencyjnych i rachunkowych.

Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować aspekty wdrożenia ulg 
w różnych rodzajach działalności badawczo-rozwojowej.

Po szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności jak podwójnie rozliczyć podatkowo koszty działalności B+R oraz w jaki skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanego IP stawką 5%.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dowiesz się jak podwójnie rozliczyć podatkowo koszty działalności B+R,
 • Poznasz regulacje podatkowe dotyczące skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanego IP stawką 5%,
 • Będziesz swobodnie poruszał się tematyce ulg związanych z innowacyjnością, jeżeli twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową,
 • Będziesz potrafił przygotować dokumentację wymaganą przepisami,
 • Dowiesz się jak wdrożyć ulgę w różnych rodzajach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ewidencyjnych,
 • Poznasz praktyczne aspekty rozliczania ulg, aktualnego orzecznictwa i wyjaśnień.

Adresaci szkolenia

 • Kadra kierownicza pionów finansowych
 • Główne księgowe, księgowe
 • Pracownicy działu finansowego
 • Osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi
 • Dyrektorzy jednostek
 • Dyrektorzy finansowi
 • Właściciele firm

ULGA B+R

 1. Definicja działalności badawczo-rozwojowej
 2. Cechy działalności badawczo-rozwojowej
 3. Podmioty uprawnione - pojęcie przedsiębiorcy: mikro, mały, średni, duży a wpływ na limity w rozliczeniu ulgi B+R
 4. Korzyści podatkowe ze stosowania ulgi B+R
 5. Koszty kwalifikowane
 • Koszty wynagrodzeń
 • Świadczenia dodatkowe wypłacane pracownikom - czy możliwe do rozliczenia w ramach ulgi?
 • Składki ZUS i podatek dochodowy PIT
 • Koszty odpisów amortyzacyjnych (nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego)
 • Koszty nabycia materiałów i surowców
 • Koszty tytułów ochronnych na wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe
 • Koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej
 • Koszty współpracy z jednostkami naukowymi

   6. Ewidencja podatkowa i dokumentowanie ulgi B+R

   7. Dokumentacja organizacyjna

 • Ujęcie księgowe
 • Wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych

   8. Ulga B+R w zeznaniu rocznym

 • Załącznik do zeznania podatkowego CIT/BR
 • Odliczenie ulgi w przypadku uzyskania dochodu
 • Odliczenie ulgi w przypadku poniesienia straty

   9. Przykłady zastosowania ulgi B+R

   10. Podatek VAT a rozliczenie ulgi B+R

 • Zakupy zwolnione z podatku VAT a zakupy opodatkowane
 • Stawka VAT a rozliczanie ulgi B+R
 • Odliczanie VAT - w kosztach kwalifikowanych (prawo czy obowiązek)
 • VAT rozliczany proporcją, pre-współczynnikiem
 • Korekta deklaracji VAT za okresy stosowania ulgi B+R

   11. Praktyczne aspekty wdrożenia ulgi B+R w firmie

 • Zwrot kosztów bezpośrednio podatnikowi – możliwe sytuacje
 • Zwrotu ulgi B+R - kontrola US
 • Moment ujęcia wydatku w kosztach podatkowych a rozliczenia ulgi
 • Karty pracy/ewidencja czasu pracy - weryfikacja na rzecz ulgi B+R i pracy niezwiązanej 
  z rozliczaniem tej ulgi
 • Wydatki poniesione bezpośrednio z działalnością B+R lub wyłącznie działalnością B+R

 

INNOVATION BOX (IP BOX)

 1. Cel wprowadzenia IP Box
 2. Podmioty uprawnione do stosowania IP Box
 3. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej
 • Katalog praw własności intelektualnej
 • Autorskie prawo do programu komputerowego

   4. Dochód z kwalifikowanego IPBOX

 • Dochód z opłat lub należności licencyjnych
 • Dochód ze sprzedaży
 • Dochód wkalkulowany w cenę produktu lub usługi

   5. Ewidencja przychodów i kosztów kwalifikowanego IPBOX

 • Dokumentacja organizacyjna
 • Ujęcie księgowe
 • Wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych
  • Przypisanie przychodów i kosztów do danego kwalifikowanego IP
  • Ewidencja kosztów pracowniczych

   6. Ustalenie podstawy opodatkowania z kwalifikowanego IP

 • Wyodrębnienie dochodu z kwalifikowanego IP w roku podatkowym
 • Obliczenie wskaźnika nexus
 • Podstawa opodatkowania

TAGI: #ipxox #ulgaB+R #INNOVATION BOX

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną