AHK Polska oraz Centrum Edukacji PKF organizatorami webinaru

"Jak zarządzać ryzykiem rynkowym w niepewnych czasach"

W dniu 27 kwietnia br CE PKF wraz z AHK Polska zorganizowało webinar pt: "Jak zarządzać ryzykiem rynkowym w niepewnych czasach". Na webinarze zostały zaprezentowane aktualne wyzwania stojące przed decydentami w kontekście zarządzania ryzykiem rynkowym. Rozwinięta została tematyka odnosząca się do utrzymania lub powiększania przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem instrumentów rynku finansowego. Prelegent, Pan Hubert Łąkowski udzielił uczestnikom webinaru wskazówek, jak efektywnie realizować proces hedgingu operacyjnego w firmie i na co zwracać uwagę w relacjach biznesowych z instytucjami finansowymi.

Program:
1. Przegląd warunków rynkowych w ujęciu makro
2. Krzywa punktów swapowych w kontraktach walutowych i jej wpływ na wycenę instrumentów pochodnych
3. Rynek stopy procentowej (aktualne trendy)
4. Towarowy rynek terminowy i jego wpływ na procesy inflacyjne

Prelegent: 

Hubert Łąkowski
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, Jako ekspert ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Aktualną ścieżkę kariery rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK. Szkolenia prowadzi od 2013 r. Sam stale się doskonali, ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe  to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe.

Termin:

27 kwietnia 2022 r.

Godz. 10:00-11:30

 

TAGI: #webinar #AHK #PKF #risk