Szkolenia otwarte // Finanse i rachunkowość

Żyjemy w erze zawirowań, również tych finansowych. Otoczenie gospodarcze jest coraz bardziej niepewne, a sprawne poruszanie się w świecie finansów stanowi nie lada wyzwanie. Nowe technologie, kryptowaluty, dynamicznie zmieniające się dziedziny prawa mające wpływ na finanse (np. podatki)… To wszystko sprawia, że szkolenia finansowe stały się obowiązkiem, aby dysponować aktualną wiedzą i podejmować dobre decyzje podczas swojej pracy. Brak edukacji w tym zakresie, a także brak aktualizacji wiedzy finansowej niesie za sobą ryzyko popełnienia błędów rzutujących na przyszłość naszych firm.Wymagania rynkowe wskazują jednocześnie na wymóg nieustannego podnoszenia poziomu wiedzy finansowej, w tym na poziomie zaawansowanym. W związku z tym - coraz większą popularnością cieszą się szkolenia związane m.in. z MSSF (IFRS) oraz US GAAP. Zapraszamy na szkolenia prowadzone przez najlepszych Trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie. więcej

KATEGORIE

Nasza firma, PKF Consult to spółka audytorska, w związku z tym trenerzy to najlepsi i najbardziej doświadczeni eksperci w branży: biegli rewidenci, analitycy finansowi, wykładowcy akademiccy, osoby doskonale rozumiejące finanse i rachunkowość od podszewki w związku z wieloletnią edukacją i praktyką zawodową.

Szkolenia w PKF z zakresu Finansów i rachunkowości adresujemy do kilku grup odbiorców

Szkolenia finansowe  dla kadry dyrektorskiej, kierowniczej i menedżerskiej.

Szkolenia i kursy finansowe dedykowane Prezesom Firm, Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Dyrektorom Finansowym, Głównym Księgowym, specjalistom ds. controllingu i analitykom finansowym oraz innym osobom dla których rzetelna i aktualna wiedza finansowa ma kluczowe znaczenie w codziennej pracy).

Bill Gates powiedział kiedyś: „Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na dogłębnej analizie liczb. Niezależnie od tego, czym dana firma się zajmuje, jeśli nie umie wyciągać wniosków z faktów dotyczących własnej działalności i podejmuje decyzje oparte na powierzchownych informacjach, albo intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę”. 

Podejmowanie kluczowych decyzji dla rozwoju firmy należy zawsze opierać na „analizie liczb”, do czego niejednokrotnie niezbędna jest wiedza z zakresu finansów. 

Szkolenia finansowe w PKF pozwalają nabyć wiedzę, której zastosowanie w praktyce pozwoli podejmować unikać błędów i czujnym okiem patrzeć na dane finansowe. Z kolei szkolenia z zaawansowanej analizy finansowej ułatwiają odczytywanie i interpretację danych finansowych, co potem może stanowić podstawę trafnych decyzji dla przyszłości i rozwoju firmy.

Ważną role pełnią tutaj również szkolenia z zakresu MSSF (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IFRS) oraz szkolenia związane z controllingiem finansowym.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się szkolenie dotyczące wykrywania i zapobiegania fałszowaniu sprawozdań finansowych.   

Szkolenia finansowe dla niefinansistów

Wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości coraz częściej poszukują osoby, które nie posiadają wykształcenia ekonomicznego, ani nie ukończyły kierunków ekonomicznych. Zauważamy, że szkolenie finanse dla niefinansistów sprawdza się wśród pracowników różnych szczebli

zawodowych (od Specjalisty do Dyrektora) oraz dla różnych działów w firmach: operacyjnego, sprzedaży, zakupów, marketingu, HR, obsługi Klienta, a nawet IT.

Znajomość wiedzy finansowej to nie tylko wiedza i lepsze decyzje, ale przede wszystkim lepsza komunikacja pomiędzy działami finansowymi (księgowość, controlling), a niefinansowymi.

Zrozumienie skąd wynikają prośby księgowej, czym się różni accrual od rezerwy i wielu innych zagadnień jest kluczowe do poprawnego obiegu dokumentów w firmie oraz do sprawnie funkcjonującej organizacji

Popularne są również: analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, controlling finansowy oraz szkolenie „Jak czytać sprawozdanie finansowe?”.

Wybrane tematy szkoleń otwartych - finanse i rachunkowość

CASH-FLOW (CF) - jak go sporządzić i wykorzystać do podejmowania decyzji finansowych.

Na szkoleniu z rachunku przepływów pieniężnych:

 • poznasz podstawy sporządzenia i interpretowania rachunku przepływów pieniężnych
 • posiądziesz wiedzę i praktykę w zakresie prowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • usprawnisz komunikację z działem księgowym
 • nauczysz się wykorzystywać Cash-Flow do oceny kondycji finansowej swojej firmy.

Analiza sprawozdania finansowego - praktyczne ujęcie

Na tym szkoleniu:

 • zdobędziesz umiejętność określenia pozycji finansowej swojej firmy - ocena finansowa przedsiębiorstwa
 • poznasz sposoby analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa
 • poznasz najpopularniejsze wskaźniki i ich praktyczny wymiar: wskaźnik płynności, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik rentowności i wskaźniki rynkowe. (elementy sprawozdania finansowego)
 • nauczysz się analizować RZiS (Rachunek Zysków i Strat).

Finanse dla niefinansistów szkolenia otwarte

Na tym szkoleniu:

 • poznasz wiedzę dzięki której będziesz swobodnie poruszał się w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • będziesz potrafił / potrafiła dokonać analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • nauczysz się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji
 • będziesz swobodnie poruszał się w zakresie terminologii finansów przedsiębiorstwa i poprawisz komunikację z działami finansowymi.

Kurs finanse dla niefinansistów to finansowy niezbędnik dla każdego.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

Na tym szkoleniu:

 • usystematyzujesz wiedzę z zakresu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • unikniesz ryzyka zrealizowania transakcji podejrzanej
 • poszerzysz wiedzę na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
 • dzięki zdobytej wiedzy, którą przełożysz na praktykę unikniesz kar administracyjnych nakładanych przez podmioty kontrolujące.

Fałszowanie sprawozdań finansowych. Wykrywanie i zapobieganie fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych

Na tym szkoleniu:

 • poznasz popularne schematy fałszerstw księgowych i przyczyny trudności w ich wykrywaniu
 • poznasz „kreatywne” zachowania na poziomie pojedynczych zapisów księgowych i nauczysz się je wykrywać
 • na podstawie realnych przykładów i case study znajdziesz źródło i realne powody uproszczeń, pominięć i nadużyć w zapisach księgowych.

Matematyka biznesowo-handlowa

Na tym szkoleniu:

 • zrozumiesz różnicę między marżą, a narzutem
 • nauczysz się świadomie udzielać rabatów handlowych, tak aby wspierały rentowność
 • dowiesz się jak obliczać ile sprzedającego kosztuje termin płatności
 • nauczysz się wyliczać, o ile więcej powinieneś sprzedać, aby zrekompensować udzielony rabat w masie marży.

Finanse dla nieustraszonych handlowców

Na tym szkoleniu:

 • poznasz specyficzny język, którym posługuje się finansista w tym praktyczne ujęcie ceny, narzutu, marży, zysku, kontrybucji, rabatów.
 • poprowadzisz indywidualne negocjacje z finansistą po których otrzymasz informację zwrotną
 • poznasz praktyczny wymiar rentowności i płynności i dzięki temu nauczysz się przedstawiać argumenty finansiście
 • na szkoleniu odkryjesz kiedy jesteś „na spalonym” u finansisty i jak skutecznie zapobiegać takim sytuacjom.

Szukasz szkolenia? Nie ma go na liście szkoleń otwartych z zakresu finansów i rachunkowości - zapytaj nas o wycenę szkolenia zamkniętego dla Twojej Firmy - Skontaktuj się z nami.

Formy szkoleń otwartych z zakresu finansów i rachunkowości

Szkolenia on-line

Szkolenia prowadzone na żywo za pomocą MS Teams, albo ClickMeeting. Podczas tych szkoleń jest możliwość zadania pytania Trenerowi. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca na świecie.

Szkolenie e-learning

Uczestnicząc w szkoleniach e-learningowych uczestnik może zdobywać wiedzę w dogodnym dla siebie czasie i w określonym przez siebie tempie. Sprawdź więcej informacji na stronie: elearning.pkfpolska.pl

Szkolenie stacjonarne

Szkolenie prowadzone w Sali szkoleniowej z trenerem na żywo. W związku z pandemią COVID-19 oraz ze względu na wymogi proceduralne poszczególnych firm) możliwość poszerzania wiedzy stacjonarnie jest obecnie ograniczona.

Szkolenia wyjazdowe

Szkolenia w najpiękniejszych miejscach świata połączone z edukacją. Podczas szkoleń wyjazdowych realizujemy wyłącznie programy dla biegłych rewidentów.

Rodzaje szkoleń otwartych

Szkolenia otwarte w PKF Consult to nie tylko kwestie związane z finansami i rachunkowością.

Zapraszamy również na szkolenia z zakresu:

Prawo

Znajdziesz tu szkolenia ze zmian w polskim prawie. Obszerną część szkoleń w tej sekcji dedykujemy zagadnieniom w najbardziej zmieniającej się sekcji prawa – prawie podatkowym.

Kadry, płace i prawo pracy

Znajdziesz tutaj szkolenia ze zmian w prawie pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, zagadnień związanych z szeroko pojętym prawem pracy (w zakres powyższych wchodzą także szkolenia takie jak na przykład: mobbing - sposoby przeciwdziałania, zarządzanie czasem pracy).

Analiza danych, bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych (RODO)

Znajdziesz tu szkolenia z zakresu RODO, cyberbezpieczeństwa oraz zagadnienia związane z controllingiem i analizą danych.

Zarządzanie

Znajdziesz tu szkolenia ułatwiające zarządzanie zarówno ludźmi, działami, jak i całą firmą.

Rozwój osobisty

Znajdziesz tu szkolenia związane z motywacją, zarządzaniem sobą w czasie, umiejętnościami negocjacji, sprzedaży i wszystkimi innymi, które pomogą osiągnąć Ci biznesowe i prywatne cele.