Szkolenia dla biegłych // E-learning - Obligatoryjne

Szkolenia obligatoryjne e-learningowe to szkolenia przy dostępie do komputera i platformy https://elearning.pkfpolska.pl/ na której są której zamieszczane są wszystkie materiały szkoleniowe. Szkolenie w formie e-learningu dla biegłych rewidentów to połącznie wygody i dostosowania tempa nauki do czasu, jakim dysponuje uczestnik z praktycznymi i merytorycznymi materiałami szkoleniowymi. Naukę w formie e-learningu wybierają z reguły Ci biegli rewidenci, którzy  ze względu na obowiązki służbowe nie mogą sobie pozwolić na uczestnictwo w szkoleniu przez cały dzień i wolą dzielić przerabiany materiał na partie skutecznie przyswajając wiedzę w swoim tempie. Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach obligatoryjnych w formie e-learningu (link do szkoleń elearningowych. 

KATEGORIE