Szkolenia otwarte // Prawo, Compliance, AML

Nieustanie zmieniające się prawo zwłaszcza prawo podatkowe powoduje konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy z podatku VAT, CIT, PIT i nieustannego śledzenia zmian w zakresie tych podatków.Zmiany, interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), a także szerokie możliwości interpretacyjne prawa powodują, że znalezienie właściwej i bezpiecznej drogi do celu w podatkach samodzielnie śledząc zmiany w przepisach stało się niezmiernie trudne. Ułatwieniem codziennej pracy przy zmianach prawnych oraz drogą do podejmowania lepszych decyzji są szkolenia ze zmian w podatkach.  więcej

KATEGORIE

Nieustanie zmieniające się prawo powoduje konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy wśród przedsiębiorców oraz specjalistów odpowiedzialnych w swoich firmach za stosowanie aktualnych przepisów prawa. 

A przecież lektura o zmianach to dopiero początek…

Nieustanne nowelizacje w prawie cywilnym, pracy, spółek handlowych, administracyjnym i przede wszystkim podatkowym powodują konieczność poświęcenia coraz więcej czasu na zapoznanie się, interpretację, a także przełożenie języka prawnego na praktykę dnia codziennego swojej firmy. 

Brak odpowiedniego wdrożenia to groźba coraz wyższych kar… 

Obecnie kwota mandatu za wykroczenie skarbowe związane z podatkami może wynieść nawet 14 tys. zł. nawet jeśli nie doprowadzi to do uszczuplenia należności Skarbu Państwa (np. przy braku złożenia deklaracji zerowej). 

Czas pandemii to również kolejne wersje Tarcz finansowych i antykryzysowych. To też setki stron nowych przepisów, których stosowanie rzutuje na wiele dziedzin codziennej pracy w firmie poczynając od organizację biura firmy, a kończąc na rozliczeniach podatkowych. 

Zmiany w podatkach są szczególnie obfite, a ich nieznajomość może powodować wysokie kary. 

Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), a także szerokie możliwości interpretacyjne prawa powodują, że znalezienie właściwej i bezpiecznej drogi do celu wyłącznie samodzielnie śledząc zmiany w przepisach stało się niezmiernie trudne.

Ułatwieniem codziennej pracy przy zmianach prawnych oraz drogą do podejmowania lepszych decyzji jest szkolenia nt. zmian w podatkach. Szkolenia prawno-podatkowe w Centrum Edukacji PKF to nie tylko odpowiedź na pytanie „Jakie zmiany w podatku VAT, PIT czy CIT?”, ale również podstawy trafnych decyzji i dzięki przełożeniu wiedzy na praktykę możliwość uniknięcia wysokich kar za wykroczenie skarbowe.

Nasi trenerzy to praktycy, doradcy podatkowi, eksperci prawa handlowego i gospodarczego, a także wykładowcy akademiccy znający teoretyczne i praktyczne ujęcie przepisów prawnych, jak i orzecznictwo sądów oraz interpretacje organów podatkowych.

Dzięki połączeniu teorii z praktyką uczestnik otrzymuje nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale przede wszystkim wskazówki do podejmowania dobrych decyzji podczas codziennej pracy.

Rodzaje szkoleń - Prawo i podatki

Centrum Edukacji PKF w swojej ofercie posiada szkolenia z następujących dziedzin prawa: ✔Szkolenie prawo podatkowego ✔Szkolenia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – zapraszamy do zapoznania się z sekcją „Kadry i płace” – LINK ✔ Szkolenia z prawa handlowego i gospodarczego ✔Szkolenia z prawa własności intelektualnej ✔Szkolenia z prawa ochrony danych osobowych, w tym RODO ✔Szkolenia z prawa cywilnego ✔ Szkolenia z prawa administracyjnego ✔ Szkolenia z pozostałych dziedzin prawa – zapytaj nas o szkolenie

Wybrane tematy szkoleń prawo – podatkowych.
Poniżej przedstawiamy wybrane przykładowe szkolenia podatkowe i prawne. 

Kompendium zmiany w podatkach (VAT, PIT, CIT i innych) na przełomie roku

Na tym szkoleniu: ✔ nabędziesz wiedzę o nowych przepisach obowiązujących od nowego roku ✔ poznasz kierunki zmian organizacji systemu podatkowego w Polsce ✔ poznasz odpowiedzi na case study przypadków w Twojej firmy w relacji do wprowadzonych zmian ✔skonfrontujesz wprowadzone zmiany w oparciu o praktykę życia gospodarczego.

Niemiecki system podatkowy - Niemieckie prawo podatkowe

Przepisy podatkowe w Niemczech
Na tym szkoleniu przede wszystkim dowiesz się jak wygląda rozliczanie podatków w Niemczech oraz:
✔Poznasz obowiązki dokumentacyjno-ewidencyjne w zakresie podatku VAT. ✔ Omówimy wydatki, które nie dają prawa do odliczenia podatku VAT w Niemczech.

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie pracowników

Na tym szkoleniu: ✔ zapoznasz się z przepisami dotyczącymi rozliczania podatków dochodowych oraz poznasz zasady opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń ✔poznasz kwoty wolne od podatku i ulgę na dzieci

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Niemczech

Przepisy podatkowe w Niemczech znacznie różnią się do tych w naszym kraju. Jeśli więc nasza działalność zarejestrowana jest tam, to warto poznać szczegółowo niemiecki system podatkowy. Na tym szkoleniu: ✔Przedsiębiorcy, dyrektorzy finansowi, główne księgowe i inne osoby zyskają wiedzę na temat podstawowych reguł prawa podatkowego w Niemczech. ✔ Dowiesz się jakie są koszty prowadzenia działalności spółki kapitałowej, a jakie osobowej.

Odpowiedzialność majątkowa, podatkowa, karna osób zarządzających przedsiębiorstwem

Na tym szkoleniu: ✔ uczestnicy zapoznają się z mechanizmami kontrolnymi organów administracji skarbowej (w szczególności w zakresie gromadzenia informacji oraz prowadzenia procedur kontrolnych) ✔ poznasz potencjalne ryzyka i zagrożenia związane z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez organy administracji skarbowej. ✔ zyskasz wiedzę na temat odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w tym członków zarządu ✔ poznasz formy zabezpieczenia przyszłych zobowiązań podatkowych. Szkolenie prowadzi funkcjonariusz służb skarbowych z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Ponadto w ofercie PKF znajdują się szkolenia z zakresu: 

  • Polskiego Ładu i najnowszych zmian podatkowych. 
  • Zmiany w  podatku CIT 
  • Zmiany w podatku  PIT
  • Zmiany w podatku VAT 
  • Prawo przewozowe, reklamacje i roszczenia w spedycji 
  • Prawo autorskie i własności intelektualnej 
  • Aktualizacja wiedzy z prawa gospodarczego i handlowego 

Sprawdź najbliższe szkolenia

Szukasz szkolenia? Nie ma go na liście szkoleń otwartych z zakresu prawa i podatków– zapytaj nas o wycenę szkolenia zamkniętego z kadr i płac dla Twojej Firmy - skontaktuj się z nami

Kiedy spodziewać się kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej? Ile może trwać kontrola skarbowa? Pragmatyka działania służb skarbowych w zakresie procedur kontrolnych.

Na szkoleniu z kontroli skarbowej:
✔Poznasz formy działań kontrolnych podejmowanych przez służby skarbowe w stosunku do przedsiębiorców ✔ Poznasz uprawnienie organów państwowych w zakresie kontroli ✔Poznasz wiedzę na temat czynności sprawdzających, kontroli krzyżowej, kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej. ✔ Poznasz zasady typowania do kontroli skarbowej
Poza powyższymi tematami szkoleń oferujemy dedykowane szkolenia zamknięte z najnowszych zmian, w tym Slim VAT i każdego zagadnienia podatkowego. Zachęcamy do przedstawiania pytań w zakresie szkoleń podatkowych branżowych (np. zmiany w podatkach dla branży budowlanej, zmiany w podatkach dla branży usługowej, rozwiązania podatkowe dla branży IT itp.)

Szkolenia - prawo i podatki on-line

Szkolenie online jest kursem na żywo przy użyciu MS Teams, albo ClickMeeting. Podczas tej formy samokształcenia można zadawać w trakcie pytania trenerowi z zakresu Twojej pracy i związane z tematem szkolenia. Chcesz podnieść poziom swojej wiedzy i kompetencji, a także doświadczenia, a także uzyskać odpowiedzi na pytania nie ruszając się z domu (z biura) – te szkolenia są dla Ciebie.

Szkolenia - prawo i podatki stacjonarnie 

PKF Consult prowadzi kursy szkoleniowe z zakresu kadr płac i prawa pracy w następujących lokalizacjach - Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach oraz w Opolu. Podczas szkolenia istnieje możliwość zadania pytania i uzyskania porady Trenera w zakresie swojej pracy. Szkolenie zawsze prowadzi Trener z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, co z pewnością znajdzie przełożenie na dobre decyzje, które podejmiesz podczas swojej pracy.

Szkolenia - prawo i podatki e-learning

Wybrane szkolenia z zakresu prawa (zwłaszcza handlowego) i podatków (przegląd zmian w podatkach) oferujemy również w formie e-learningu. Kluczową zaletą tych szkoleń jest dostosowanie tempa uczenia do własnych możliwości (praca i inne obowiązki). Zapraszamy na stronę https://elearning.pkfpolska.pl/ i sprawdzenie szkoleń z zakresu prawa i podatków w formie e-learningu.