Czas na ochronę sygnalistów!

Państwa objęte obowiązkiem wdrożenia Dyrektywy o ochronie sygnalistów (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 w tym Polska rozpoczęły już przygotowania i procedurę legislacyjną.

Dyrektywa zmierza do zapewnienia identyfikacji naruszeń aktów Unii, w tym z zakresu:

  • zamówień publicznych,
  • usług, produktów i rynków finansowych,
  • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  • ochrony konsumentów,
  • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Eksperci PKF zebrali dla Państwa najważniejsze informacje.

W artykule przeczytają Państwo:

  1. Czego dotyczy Dyrektywa?
  2. Jaki jest zakres Dyrektywy i jakie nakłada obowiązki?
  3. Kogo i od kiedy obejmuje obowiązek wdrożenia systemów zgłaszania nieprawidłowości.

#dyrektywaUE #ue