Zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 roku [PROJEKT USTAWY]

Jakie zmiany przewidział ustawodawca w projekcie ustawy?

Projekt zmiany Polskiego Ładu pojawił się 24 marca 2022 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Przepisy w zaproponowanym brzmieniu wprowadzają znaczące zmiany w sposobie rozliczeń podatkowych szerokiego grona podatników. 

Projektowane zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 

Rząd zapowiada, że zmiany w Polskim Ładzie mają być korzystne, albo neutralne dla dla podatników. 

Artykuł ekspertów PKF przedstawia omówienie zmian, które planuje wprowadzić ustawodawca od 1 lipca 2022 roku. 

Ustawodawca planuje: 

  • Obniżyć stawkę PIT z 17% do 12% (skala podatkowa)

Projekt przewiduje obniżenie pierwszej stawki podatkowej z 17% do 12%. Nowa stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika (uzyskującego dochody opodatkowane skalą podatkową), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

Powyższe rozwiązanie ma rekompensować uchylaną tzw. ulgę dla klasy średniej (o tym w szczegółach poniżej). Dodatkowo, projekt ustawy przewiduje, że w przypadku podatników, dla których uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej mogłoby nie być korzystnym rozwiązaniem, przewidziano uprawnienie do pomniejszenia zobowiązania podatkowego o wysokość ubytku spowodowanego zmianą systemu.

Przeczytaj program szkolenia - Zmiany w Polskim Ładzie od 01 lipca 2022r.

  • Umożliwić limitowane odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej (podatek liniowy / ryczałt ewidencjonowany / karta podatkowa)

Dla przedsiębiorców rozliczających się według 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), w projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie odliczenia od podstawy obliczenia podatku (dochodu) lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne (związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie).

Wysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie stanowił kwotę stanowiącą 4,9% (stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym) z 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w 2022 r. 177 660 zł).

W roku 2022 r. kwota ta stanowi 8 705 zł (4,9% * 177 660 zł), ale w przepisie zaproponowane zostało zaokrąglanie kwoty przysługującego odliczenia do pełnych stu złotych, czyli kwota ta wyniesie 8 700 zł.

Oprócz podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym, prawo do odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych przysługiwać będzie podatnikom, którzy opodatkowują przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 50% zapłaconych składek zdrowotnych będzie mogło być odliczane od przychodu w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ponadto w projekcie ustawy przewiduje się również możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej.

Przeczytaj omówienie pozostałych zmian na stronie PKF Polska.

Chcesz poznać szczegóły zmian w Polskim Ładzie? 

Zapisz się na szkolenie podczas którego Trener omówi planowane zmiany od 1 lipca 2022 roku i odpowie na Twoje pytania. 

Zapisz się na szkolenie - Zmiany w Polskim Ładzie od 01 lipca 2022r.

Zapraszamy! 

TAGI: #PolskiŁad #Tax #Podatek #Podatki