Moduł XVII - Konsolidacja sprawozdań finansowych

 

I. Wprowadzenie

 •    Podstawowe zasady konsolidacji zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Cel szkolenia
  • Omówienie podstawowych definicji jednostek objętych konsolidacją, wyceną metodą praw własności,  wyłączeń z obowiązku sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, wyłączeń jednostek  z konsolidacji, obowiązków jednostki dominującej i jednostek zależnych w zakresie konsolidacji.
    

II. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną

 • Przedstawienie podstawowych założeń konsolidacji metodą pełną.


III. Konsolidacja metodą pełną – korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej

 •    Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z utworzeniem przez jednostkę dominującą jednostki zależnej:
  • objęcie udziałów lub akcji gotówką,
  • objęcie udziałów lub akcji aportem,
  • zasady ustalania kapitału mniejszości.
    

IV. Konsolidacja metodą pełną – korekty związane z nabyciem udziałów w jednostkach zależnych

 •     Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z nabyciem przez jednostkę dominującą udziałów w jednostce zależnej:
  • ustalenie korekt na dzień nabycia i w latach następnych,
  • wyliczenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, kapitału mniejszości.
    

V. Wartość godziwa na dzień przejęcia kontroli

 • Omówienie zasad ustalania wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych na dzień przejęcia kontroli i w latach następnych.
   

VI. Odpisy wartości firmyi ujemnej wartości firmy

 • Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych i aktualizujących wartość firmy i ujemną wartość firmy.
   

VII.  Zmiany udziału w jednostkach zależnych

 •      Przestawienie korekt i wyłączeń związanych z:
  • podwyższeniem kapitału podstawowego w jednostkach zależnych (gotówka / aport),
  • zakupem dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.
    

VIII. Konsolidacja metodą pełną – eliminacje transakcji w ramach grupy kapitałowej

 •     Omówienie zasad ustalania i eliminowania transakcji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:
  • dywidend,
  • należności i zobowiązań,
  • przychód i kosztów,
  • zapasów i środków trwałych.
    

IX. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych

 • Zasady ustalania skonsolidowanego wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach zależnych, wprowadzania korekt związanych ze sprzedażą do poszczególnych elementów sprawozdania.
   

X. Zagraniczne jednostki zależne

 • Przedstawienie zasad przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego.
   

XI. Konsolidacja metodą proporcjonalną

 • Omówienie podstawowych zasad konsolidacji metodą proporcjonalną, ustalania korekt związanych z utworzeniem i nabycie udziałów w jednostkach współzależnych.
   

XII. Wycena udziałów metodą praw własności

 • Przedstawienie zasad wyceny udziałów w jednostkach stowarzyszonych metodą praw własności w kolejnych latach obrotowych, ustalenie wartości firmy, ujemnej wartości firmy, rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych, ustalenie wyniku na sprzedaży udziałów w tych jednostkach.

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu