// Bezpieczeństwo i analiza danych  

Zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom popełnianych z wykorzystaniem fałszywych dokumentów

Badanie autentyczności dokumentów i podpisów

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawiona jest problematyka fałszerstw dokumentów i oszustw na szkodę banków i innych instytucji finansowych (obsługa klienta indywidualnego, firmowego, zlecenia itp. – skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych). Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie taktyki i techniki rozpoznawania autentyczności dokumentów oraz podpisów. Wskazywane są możliwości skutecznego przeciwdziałania tego typu przestępstwom. Trenerzy to eksperci badania autentyczności dokumentów z wieloletnim stażem w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, będący również biegłymi sądowymi, zajmujący się fałszerstwami różnorodnych dokumentów.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz i wdrożysz w swojej pracy podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z procesem weryfikacji i akceptacji dokumentów;
 • Nabędziesz umiejętności właściwego działania w sytuacjach problemowych występujących w trakcie pracy z dokumentami;
 • Poznasz najnowsze sposoby zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem
 • Pokażemy Ci jak odróżnić imitację zabezpieczenia od autentycznych zabezpieczeń

Adresaci szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów i instytucji, którzy mają bezpośredni kontakt z dokumentami
 • Osoby zainteresowane tematyką wykrywania fałszerstw w dokumentach oraz badaniem autentyczności podpisów

I Podstawy techniczne wytwarzania, zabezpieczania przed fałszerstwem oraz weryfikacji autentyczności dokumentów spotykanych w działalności banków.
 1. Fałszerstwa dokumentów – skala zjawiska, zagrożenia i sposoby przeciwdziałania.
 2. Taktyka i technika działania pracownika.
  • Właściwy sposób postępowania podczas kontaktu z klientem i dokumentami.
  • Podstawowe przepisy prawne dotyczące dokumentów.
  • Zasady, dobre praktyki i procedury.
  • Przydatny sprzęt przy ocenie autentyczności dokumentów.
  • Korzystanie z dostępnych możliwości sprawdzenia wiarygodności firm i dokumentów (bazy danych, bazy wzorów dokumentów, programy sprawdzające).
  • Postępowania w przypadkach konfrontacji z fałszerstwem.
 3. Ogólne zasady skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów bez zabezpieczeń przed fałszerstwem
  • Dokumenty urzędowe, dokumenty związane z działalnością gospodarczą, zaświadczenia, dokumenty celne, bankowe, umowy, koncesje, dokumenty cywilno-prawne, weksle itp.
 4. Zagrożenia wynikające z nowoczesnych technik kopiowania dokumentów.
  • Wykorzystywanie technik komputerowych i barwnych kserokopiarek.
  • Odróżnianie oryginalnych dokumentów od ich kserokopii (kolorowe kserokopie lub skany).
 5. Pieczątki, datowniki, stemple - ocena wiarygodności odcisków na dokumentach
  • Weryfikacji wiarygodności odcisków pieczątek.
  • Weryfikacja odcisku pieczątki w porównaniu z kartą wzorów.
  • Weryfikacja odcisku pieczątki bez karty wzorów.
 6. Ogólne zasady skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów zabezpieczonych przed fałszowaniem.
  • Techniki wytwarzania dokumentów i ich zabezpieczania przed fałszerstwem.
  • Zabezpieczanie dokumentów przed fałszerstwem na poziomie zwykłych obywateli, urzędników i ekspertów.
  • Sposoby zabezpieczenia dokumentów papierowych i plastikowych.
  • Zabezpieczenia przed fałszerstwem wykorzystujące techniki drukarskie.
  • Inne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem.
  • Zasady zabezpieczania dokumentów tożsamości i dokumentów urzędowych.
  • Nowe kierunki w technikach zabezpieczania dokumentów.
 7. Metody fałszowania dokumentów.
  • Sposoby imitowania zabezpieczeń.
  • Odróżnianie imitacji zabezpieczeń od autentycznych zabezpieczeń.
  • Interpretacja stwierdzonych cech.
 8. Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności dokumentów.
  • Metody badania autentyczności dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inne dokumenty ze zdjęciem itp).
  • Dokumenty tożsamości cudzoziemców oraz obywateli innych państw – karta pobytu, paszport, ID karta i inne.
II. Podpis i zapisy ręczne jako przedmiot oceny weryfikującej autentyczność dokumentu
 1. Podstawy identyfikacji na podstawie pisma ręcznego i podpisów.
  • Pismo ręczne jako ślad psychofizjologiczny, indywidualny i bezpośredni.
 2. Istota śladu kryminalistycznego jakim jest każda realizacja graficzna.
 3. Kategorie zjawisk grafokinetycznych podatnych na analizę porównawczą.
  • Zespoły cech ogólnych pisma ręcznego (estetyka pisma, stosunki wielkościowe
   i kątowe, topografia pisma).
  • Zespoły cech szczegółowych pisma ręcznego (budowa poszczególnych znaków literowych i cyfrowych, system wiązań międzyliterowych).
  • Zespół cech syntetycznych (cechy powtarzalne).
 4. Cechy charakterystyczne podpisu autentycznego.
 5. Cechy charakterystyczne podpisu sfałszowanego różnymi technikami.
  • Podpisy fałszowane metodami naśladownictwa: metodą wzrokową, na suchy relief, na prześwit.
  • Podpisy fałszowane „z pamięci”.
  • Podpisy fałszowane przez wyuczenie.
  • Podpisy fałszowane kreatywnie i jednorazowe twory graficzne.
  • Autofałszerstwa

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #falszerstwa #autentycznosc #dokumenty

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną