// Bezpieczeństwo i analiza danych  

Excel w finansach dla zaawansowanych

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Excel w finansach - dla zaawansowanych przeznaczony jest dla finansistów, księgowych, analityków, pracujących w działach controllingu i innych osób z działów finansowych intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, znających i pracujących na co dzień z programem MS Excel.

Kurs wypełnia lukę pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu finansów i zarządzania firmą oraz wiedzą związaną z zaawansowanym użytkowaniem arkusza Microsoft Excel.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

 • Analizować w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego
 • Budować zaawansowane raporty finansowe
 • Tworzyć złożone formuły obliczeniowe
 • Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności
 • Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych
 • Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy
 • Będzie wiedział, kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera

Adresaci szkolenia

 • Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy z arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym i zwiększeniem swojej wydajności w realizacji codziennych zadań w MS Excel w zakresie finansowo-księgowym.

 1. Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019,  typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
 2. Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
 3. Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
 4. Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
 5. Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
 6. Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
 7. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 8. Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
 9. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
 10. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
 11. Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 12. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 13. Import danych  z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
 14. Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 15. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
 16. Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
 17. Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
 18. Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr
  • Wykorzystanie modułu  Visual Basic -  Narzędzia z paska
  • Główne elementy okna edytora VBA
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
  • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
  • Lokalizacja i dostępność  makra
  • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
  • Różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)
  • Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr
 19. Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji
 20. Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji­­
 21. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 22. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych)
 23. Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy.

Janusz Gach

Wykładowca - trener z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w tematyce zastosowania arkuszy kalkulacyjnych w analizach związanych z potrzebami biznesu i analiz finansowych. Autor wielu programów szkoleniowych z dziedziny wykorzystania nowych technologii we wspomaganiu zarządzania przepływem informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Potrafi w zrozumiały sposób przekazać skomplikowaną wiedzę dotyczącą złożonych, wieloetapowych analiz wykonywanych na bazie aplikacji MS Excel. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników różnych działów firm, głównie do grup finansowych, pracowników biurowych, inżynierów, handlowców, dla pracowników korzystających z Excela przez wiele lat i pragnących poszerzyć zakres praktycznego użytkowania arkusza na bardziej zaawansowanym poziomie.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #excel #finanse

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną