// Finanse i rachunkowość  

CASH-FLOW (CF)

- jak go sporządzić i wykorzystać do podejmowania decyzji finansowych

Cel szkolenia

Szkolenia Cash Flow mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami sporządzenia i interpretowania  rachunku przepływów pieniężnych. 

W ramach szkolenia Cash Flow zostanie omówiona metodologia wykorzystywana w procesie Cash Flow, a także wykorzystywane narzędzia. Zrozumienie praktycznych aspektów wykorzystania CF znacząco wpływa na polepszenie komunikacji z pionem finansowym w organizacji.  Uczestnicy szkolenia zwiększą świadomość swoich decyzji w kontekście przewidywania i oceny skutków finansowych. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej
 • Będziesz swobodnie poruszał się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa
 • Będziesz potrafił analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Nauczysz się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji

Adresaci szkolenia

 • Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw
 • Kadra kierownicza pionów niefinansowych
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

 1. Wprowadzenie - CF jako integralna część sprawozdania  finansowego
  • Czego dowiadujemy się o CF z Ustawy o rachunkowości?
  • Powtórzenie zasad sporządzania sprawozdania finansowego (istotność, memoriał, współmierność kosztów i przychodów, porównywalność)
  • Gotówka jest królem, czyli o istotności informacji płynącej z CF
 2. Prezentacja typów  działalności w CF
  • Rodzaje działalności w CF  a pozostałe elementy sprawozdania  finansowego
  • Co może oznaczać, że przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej są dodatnie/ujemne?
 3. Praktyczne aspekty sporządzania CF
  • Założenia podstawowe
  • Niezbędne dane dodatkowe potrzebne do sporządzenia CF
  • Porównanie wersji CF: pośrednia i bezpośrednia
  • Studium przypadku - budujemy CF metoda pośrednią na podstawie bilansu, RZiS i informacji dodatkowych
 4. Jak wykorzystać CF do oceny kondycji finansowej firmy
  • Ocena rentowności
  • Analiza płynności
  • Zadłużenie a przepływy pieniężne
  • „Łączenie kropek”, czyli optymalne wykorzystanie wiedzy płynącej ze wskaźników finansowych i CF
  • CF jako narzędzie wyszukiwania niespójności/kreatywnej księgowości w sprawozdaniu finansowym (prezentacja praktycznego przykładu)

Zgłoszenia na szkolenia Cash Flow przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #CASHFLOW #PraktyczneaspektysporządzaniaCF #Ocenarentowności #przepływypieniężne

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną