// Samokształcenie  

Excel w finansach dla Biegłych Rewidentów

- poziom zaawansowany

Cel szkolenia

Excel w finansach – dla zaawansowanych przeznaczony jest dla finansistów, księgowych, analityków, pracujących w działach controllingu i innych osób z działów finansowych intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, znających i pracujących na co dzień z programem MS Excel.

Kurs wypełnia lukę pomiędzy merytoryczną wiedzą z zakresu finansów i zarządzania firmą oraz wiedzą związaną z zaawansowanym użytkowaniem arkusza Microsoft Excel.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy danych oraz do budowy modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane. Poznanie zaawansowanych technik korzystania z programu Microsoft Excel uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną. 

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik potrafi:

 • Analizować w Excelu informacje z własnego systemu informatycznego
 • Budować zaawansowane raporty finansowe
 • Tworzyć złożone formuły obliczeniowe
 • Zautomatyzować wiele powtarzających się czynności
 • Skutecznie wykorzystać  tabele,  wykresy przestawne i inne narzędzia analizy danych
 • Scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy
 • Będzie wiedział, kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera

Adresaci szkolenia

 • Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy z arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym i zwiększeniem swojej wydajności w realizacji codziennych zadań w MS Excel w zakresie finansowo-księgowym.

 1. Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019,  typy plików, rozwój programu, różnice i cechy wspólne, komunikacja pomiędzy różnymi wersjami arkusza, specyfika wykorzystania aplikacji w służbach finansowych firmy
 2. Optymalna „personalizacja” programu do pracy, zaawansowane opcje ustawień Excela
 3. Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym arkuszu, deklarowanie nazw dynamicznych, zastosowanie nazw w formułach
 4. Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań, edycja formatów warunkowych
 5. Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji, formuły tablicowe, stałe liczbowe
 6. Wykorzystanie funkcji Excela z kategorii: matematyczne, daty i czasu, wyszukiwania i adresu, baz danych, finansowych, logicznych, tekstowych, informacyjnych
 7. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 8. Inspekcja formuł, sprawdzanie błędów
 9. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych z różnych źródeł, wykorzystanie Internetu – dane w formacie XML)
 10. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych, zasady tworzenia tabel przestawnych
 11. Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych, formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 12. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 13. Import danych  z plików tekstowych do Excela – analiza danych tekstowych, automatyzacja odświeżania danych.
 14. Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 15. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver, prognozowanie
 16. Przyspieszenie pracy dzięki szablonom Excela, szablony z makropoleceniami
 17. Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
 18. Rejestrowanie, uruchamianie i edycja makr
  • Wykorzystanie modułu  Visual Basic -  Narzędzia z paska
  • Główne elementy okna edytora VBA
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
  • Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
  • Lokalizacja i dostępność  makra
  • Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi ((wykonujące czynności w tych samych komórkach)
  • Różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)
  • Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr
 19. Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu, budowy własnych funkcji
 20. Konsolidacja danych pochodzących z różnych arkuszy, różne sposoby konsolidacji­­
 21. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 22. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych)
 23. Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, podsumowania scenariuszy.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną