// Finanse i rachunkowość  

Wykrywanie i zapobieganie fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

 Sprawozdawczość finansowa jest skonstruowana tak, by zawsze prezentować prawdziwy obraz każdego przedsiębiorstwa i jeśli tylko prowadzona jest zgodnie z zasadami sztuki, zawsze spełnia swój cel. Wszelkie fałszerstwa da się wykryć. Trzeba jedynie wiedzieć, jak to zrobić. Właśnie w celu przekazania wiedzy na tym polu PKF organizuje specjalistyczne szkolenie. Całość szkolenia daje nowe spojrzenie na kwestie, które przez uczestników  były już znane, dzięki czemu oferowana wiedza jest łatwo przyswajalna, a nabywane umiejętności stają się często intuicyjne.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dowiesz się, w jaki sposób najczęściej prowadzona jest manipulacja w sprawozdaniach finansowych
 • Na postawie analizy autentycznych przypadków niczym detektyw znajdziesz źródło i realne powody uproszczeń, pominięć i nadużyć
 • Poznasz popularne schematy fałszerstw księgowych i przyczyny trudności w ich wykrywaniu
 • Zdobędziesz wiedzę o prewencji i wykrywaniu oszustw księgowych z uwzględnieniem przypadków dokonywanych za pomocą arkuszy kalkulacyjnych oraz „kreatywnych” zachowań na poziomie pojedynczych zapisów księgowych.

Adresaci szkolenia

Osoby, które z racji wykonywanych obowiązków zobowiązane są do pogłębiania wiedzy dotyczącej kontroli nad księgowością i raportowaniem finansowym:

 • Członkowie rad nadzorczych, komitetów audytu, zarządu oraz dyrektorzy finansowi
 • Główni księgowi i specjaliści z działów finansowo-księgowych odpowiedzialni za kontrole finansowe
 • Audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni oraz osoby zarządzające ryzykiem finansowym

 1. Wprowadzenie do tematyki fałszowania sprawozdań finansowych
  • Globalna skala i statystyka fałszerstw księgowych
  • Analiza wybranych autentycznych przypadków sfałszowanych sprawozdań finansowych
 2.  „Kreatywne” zapisy księgowe
  • Skala „kreacji”  vs poziom kontroli nad księgowością i procesem raportowania finansowego
  • Przykłady schematów wprowadzania oszukańczych zapisów księgowych
  • Praktyczne kontrole służące zapobieganiu i wykrywaniu „kreatywnych” zapisów księgowych
 3. Arkusz - kalkulacyjny, czy manipulacyjny?
  • Statystyka oszustw księgowych z udziałem arkuszy kalkulacyjnych
  • Popularne schematy fałszerstw księgowych i przyczyny trudności w ich wykrywaniu
  • Prewencja - kluczowe kontrole zapobiegające oszustwom z udziałem arkuszy kalkulacyjnych
 4. Studium przypadku

Izabela Zimoch-Konopacka

Doświadczona audytorka i CFO, certyfikowana trenerka oraz coach. Zdobyła międzynarodowe kwalifikacje ACCA, CIA, CFE i AgileBA.
Specjalizuje się w anglojęzycznych szkoleniach certyfikacyjnych ACCA, CIMA, CIA, jak również w tematyce zarządzania ryzykiem, zagadnieniach audytu i kontroli wewnętrznej, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) i US GAAP. Prowadzi autorskie warsztaty z zarządzania ryzykiem oszustw i sprzeniewierzeń oraz jest autorką publikacji na ten temat.
Szkoli najwyższą kadrę menadżerską, przedsiębiorców, audytorów, finansistów oraz kierowników nie-finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #finanse #fałszerstwa

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną