// Finanse i rachunkowość  

Budżetowanie i metody kontroli realizacji budżetu - warsztaty

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest m.in. przedstawienie uczestnikom praktycznych metod planowania kosztów w firmie, sposobów budżetowania i analizowania wydatków firmowych. Pokażemy na praktycznych przykładach jak poprawnie budżetować, jakich błędów należy unikać, a także przejdziemy całą analizę i kontrolę wykonania budżetów. Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować warsztatowo nad budową master budget oraz budową raportu kontrolno-wynikowego.  

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dowiesz się ja zaplanować koszty w firmie;
 • Nauczysz się budżetowania i analizowania wydatków firmowych;
 • Powiemy co ma wspólnego budżet z rachunkiem kosztów;
 • Dowiesz się jakie czynniki wpływają na prognozy sprzedaży;
 • Przejdziemy punkt po punkcie po etapach procesu budżetowania;
 • Przećwiczysz na przykładzie budowanie master budget – kompleksowy przykład ilustrujący proces budżetowania kosztów, przychodów, wyniku finansowego, przepływów pieniężnych i bilansu.
   

Adresaci szkolenia

 • Managerowie
 • Dyrektorzy finansowi
 • Księgowi
 • Pracownicy działów finansowo-księgowych
 • Pracownicy działów niefinansowych
 • Pracownicy działów planowania, analiz i controllingu
 • Osoby zainteresowane tematem budżetowania

 

 

1. Jak  wygląda proces przygotowania budżetu

2. Jak poprawnie budżetować,

3. Jakie są inne techniki budżetowania

- Co ma wspólnego budżet z rachunkiem kosztów?

- Jak zrobić  sztywne i elastyczne, powiązania między budżetami, budżetowanie a rachunek kosztów.

4. Budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów (czynniki wpływające na prognozy sprzedaży, jakościowe i ilościowe techniki prognozowania, czynniki kształtujące jakość prognoz, budżet sprzedaży, budżet produkcji i zapasów) 

5. Funkcje budżetowania, powiązanie budżetowania ze strategią i planowaniem długookresowym, budżetowanie przyrostowe i „od zera”, budżetowanie sztywne i elastyczne, powiązania między budżetami, budżetowanie a rachunek kosztów.

6. Budżetowanie kosztów bezpośrednich

- normowanie materiałów bezpośrednich, 

- normowanie płac bezpośrednich, 

- budżetowanie materiałów bezpośrednich, 

- budżetowanie płac bezpośrednich, 

- metody budżetowania i zbierania danych rzeczywistych oraz analizy odchyleń,

- budżetowanie kosztów pośrednich (uwarunkowania budżetowania kosztów pośrednich, źródła danych do budżetowania kosztów pośrednich, budżetowanie poszczególnych rodzajów kosztów prostych pośrednich, budżetowanie złożonych kosztów pośrednich).

7. Budżetowanie wyniku finansowego

-wycena produktów, 

-budżetowanie wielowymiarowego wyniku finansowego

- budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu

- budżet wpływów i wydatków, budżet bilansu 

8. Analiza i kontrola wykonania budżetów

 -budżety elastyczne w formie tabelarycznej i w formie równań,

- budżetowanie za pomocą współczynników elastyczności i w formie graficznej, 

- wykorzystanie budżetowania elastycznego na etapie planowania, realizacji budżetu i kontroli wykonania, 

- organizacja systemu budżetowania 

- funkcjonowanie systemu budżetowania, 

- etapy procesu budżetowania

9. CASE STUDY: Budowa master budget – kompleksowy przykład ilustrujący proces budżetowania kosztów, przychodów, wyniku finansowego, przepływów pieniężnych i bilansu.

10. CASE STUDY: Budowa raportu kontrolno-wynikowego – przykład sporządzania prawidłowego raportu z wykonania budżetu dla ośrodka odpowiedzialnego za zysk.

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną