// Podatki  

Faktury ustrukturyzowane i KSeF - zasady korzystania

Modelowe przedstawienie etapów posługiwania się systemem faktur ustrukturyzowanych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz ”krok po kroku”, zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dokładne zapoznanie się z nowym procesem wystawiania i otrzymywania faktur, elementami obligatoryjnymi, które będą wspólne dla wszystkich podatników, danymi szczególnymi dla rodzajów podmiotów i działalności oraz danymi fakultatywnymi i sytuacjami, w których takie informacje będą wskazywane w fakturach ustrukturyzowanych.
 • Niewątpliwą korzyścią będzie „naoczne” przekonanie się o sposobie funkcjonowania systemu KSeF i możliwości przesyłania danych z – i do własnego systemu księgowego.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działu księgowego, handlowego oraz osoby, którzy w firmach zajmują się dokumentacją fakturową,
 • Pracownicy biura rachunkowego,
 • Dyrektorzy finansowi,
 • Główni księgowi,
 • Radca prawny,
 • Doradca podatkowy
 • Przedsiębiorcy

1. Wstęp do obowiązkowego KseF

2. Jak działa KseF

3. Obieg dokumentów w KseF

4. Odbieranie i wysyłanie faktur do KseF

5. Aplikacja podatnika w KseF

6. Data wystawienia, wysłania faktury 

7. Data odebrania faktur 

8. Nadawanie  numeru  w KseF

9. Sposoby uwierzytelniania i przydział uprawnień 

10. mapowanie faktur do KseF

11. Rola kodów QR

12. Obsługa sprzedaży detalicznej

13. Zakupy kosztowe w jednostkach detaliczny

14. Przygotowanie firmy do wdrożenia KseF

          - analiza księgowa

          - opis procesów i jego zmiany

          - zmiany obowiązków pracowników

          - przepisy wewnętrzne

15. Sposób wysyłki faktur i wpływ na obieg dokumentów i uprawnienia pracowników

16. Awarie w Ksef - jakie i jak się zachować

17. Sankcje i kary. 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #Fakturyustrukturyzowane #KSeF

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną