// Finanse i rachunkowość  

Finanse dla Managerów

- jak zrozumieć procesy finansowe w firmie?

Cel szkolenia

Już 21 czerwca 2023 r. zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu Finanse dla Managerów, które organizujemy stacjonarnie w Hotelu Regent w Warszawie.

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej,  zarządzania finansami oraz znajomości zasad controllingu w przedsiębiorstwie. Nabyta podczas szkolenia umiejętność mówienia językiem finansów wpłynie na poprawę komunikacji zarówno z managerami wyższego szczebla jak i działem finansowym przedsiębiorstwa, a także pomoże dokonywać trafnych wyborów dotyczących budżetowania oraz inwestycji.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:

 • jak szybko ocenić wynik podmiotów gospodarczych?
 • jak prawidłowo ocenić sytuację kapitałowo-majątkową i finansową podmiotu gospodarczego?
 • jak trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe?
 • jak wykorzystywać metodę wskaźnikową do praktycznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw?
 • w jaki sposób budować systemy planowania,  kontrolowania,  realizowania  informacji związanej z  zarządzaniem przedsiębiorstwem?
 • jak zbudować kalkulację wytworzenia produktu
 • jak określić korzyści z wdrożenia controllingu na obecnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, 
 • w jaki sposób zdefiniować cele controllingu oraz zbudować podstawowy harmonogram prac, 
 • jak zdefiniować założenia procesu planowania i kontroli, zbudować podstawowe procedury oraz arkusze budżetowe, 
 • jak określić wymagania względem systemu rachunkowości zarządczej, tak aby spełniała potrzeby informacyjne kierownictwa. 

Dzięki szkoleniu otrzymasz praktyczną wiedzę i umiejętności finansowe, potrzebne do podejmowania trafnych decyzji biznesowych i usprawniasz komunikację z działem finansowym firmy.

Adresaci szkolenia

 • Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw
 • Managerowie i kadra kierownicza pionów niefinansowych
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

1. Rachunkowość finansowa i zarządcza - jak wykorzystywać w firmie

2. Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych:
·  bilans
·  rachunek zysków i strat
·  rachunek przepływów pieniężnych
·  zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
·  informacja dodatkowa
·  sprawozdanie z działalności

3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych:
·  wstępna analiza bilansu
·  wstępna analiza rachunku zysków i strat
·  wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych

4. Analiza wskaźnikowa:
·  wskaźniki płynności
·  wskaźniki rentowności
·  wskaźniki aktywności
·  wskaźniki zadłużenia
·  wskaźniki rynku kapitałowego

5. Wielowymiarowość analizy finansowej – model duPonta:

6. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:
·     istota monitoringu finansowego
·     przykład działania Quick-testu
·     wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana, modele dla Polski

7. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako uzupełnienie analizy finansowej:
·     przyczyny badania otoczenia przedsiębiorstwa
·     źródła danych o otoczeniu przedsiębiorstwa
·     analiza SWOT
·     model 5 sił Portera

8. Projektowanie systemu rachunkowości zarządczej  w przedsiębiorstwie:
·      lean accounting  jako system zarządzania przedsiębiorstwem
·      idea controllingu, korzyści z wdrożenia na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa

9. Budżetowanie jako narzędzie wspierające zarządzanie przez cele:
·       budżetowanie sprzedaży 
·       budżet jako narzędzie zarządzania
·       jak zbudować dobry budżet w firmie

10. Rachunkowość kosztów:
·       układ rodzajowy i układ funkcjonalny kosztów
·       koszty podatkowe i bilansowe
·       koszty produktów i koszty okresów

11. Analiza kosztów dla potrzeb zarządczych:
·       rachunek kosztów pełnych
·       rachunek kosztów zmiennych
·       rachunek marż pokrycia
·       analiza krytycznych punktów rentowności (break even analalysis). 
 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #finansedlamanagerów #rachunkowoscizarzadzanie #szkoleniedlamanagerow

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Lunch
  wliczony w cenę
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną