// Finanse i rachunkowość  

Finanse dla niefinansistów

- finansowy niezbędnik dla każdego

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą swobodnie poruszali się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi komunikację z działem księgowym i bankami. Badania pokazują, że efektywna komunikacja między menedżerami a sektorem finansowym jest jednym z głównych warunków rozwoju biznesu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, metodami  i narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej. Uczestnicy na szkoleniu nauczą się prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane finansowe a także będą lepiej rozumieć kluczowe procesy w organizacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz  podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie analizy finansowej
 • Będziesz  swobodnie poruszał  się w świecie terminologii finansów przedsiębiorstwa
 • Będziesz potrafił analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Nauczysz się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie decyzji

Adresaci szkolenia

 • Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw
 • Kadra kierownicza pionów niefinansowych
 • Pracownicy banków
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

 1. Czym jest inteligencja finansowa?
  • Co łączy wartość, pieniądz i ryzyko?
  • Finansowy matrix  - czyli o tym w jakich światach równoległych żyją finansiści
  • Niestrawny język finansów – jak go odkodować?
  • Trzy odsłony rachunkowości – dla zarządzania, sprawozdawania i podatków
 2. Sprawozdanie finansowe
  • Komu bije dzwon, czyli demaskujemy  odbiorców  sprawozdania finansowego
  • Znajdujemy dowody na tezę, że „Gotówka jest najważniejsza”
  • Odkrywamy, co się składa na sprawozdanie finansowe i badamy powiązania składników:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływów finansowych
  • Co rządzi sprawozdaniem finansowym, czyli zagłębiamy się w kluczowe zasady i polityki księgowe
  • Zastanawiamy się, dlaczego funkcjonują tak polskie, jak  i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
 3. Sprawdzamy, co się równoważy w  bilansie
  • Aktywa trwałe (kategorie aktywów, ulepszenia środków trwałych, trwała utrata wartości aktywów, amortyzacja środków trwałych, sprzedaż środka trwałego, wycena aktywów)
  • Aktywa obrotowe (zapasy, należności, rozliczenia międzyokresowe czynne, środki pieniężne)
  • Kapitał własny
  • Zobowiązania długoterminowe
  • Zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozliczenia międzyokresowe bierne, rezerwy)
 4. Śledzimy, jak powstaje wynik finansowy
  • Przychody
  • Koszt własny sprzedaży
  • Marża na sprzedaży i marża operacyjna
  • Pozostałe koszty operacyjne
  • Koszty finansowe
  • Podatek dochodowy
 5. VAT
  • Wyłącznie praktyczne  informacje  o wpływie  podatku VAT na życie codzienne podatników i państwa
 6. Rachunkowość zarządcza, czyli kto ma informację, ten może zarządzać
  • Dlaczego warto rozumieć, jak zachowują się koszty w czasie i w zależności od wolumenu
  • Budżetowanie, czyli jak okiełznać i przewidywać koszty
  • Co oznacza praktycznie, że „koszty są pod kontrolą”
  • Jak przejawia się w firmie efektywna kontrola nad kosztami i przychodami
 7. Biznes i finanse firmy jako system naczyń połączonych
  • Jak przełożyć procesy biznesowe na finanse i na odwrót?
  • Wskaźniki finansowe – co mają nam do przekazania i jak je wykorzystać?
  • Zamknięcie miesiąca/roku finansowego – podglądamy, co się wtedy dzieje w dziale finansów

Izabela Zimoch-Konopacka

Doświadczona audytorka i CFO, certyfikowana trenerka oraz coach. Zdobyła międzynarodowe kwalifikacje ACCA, CIA, CFE i AgileBA.
Specjalizuje się w anglojęzycznych szkoleniach certyfikacyjnych ACCA, CIMA, CIA, jak również w tematyce zarządzania ryzykiem, zagadnieniach audytu i kontroli wewnętrznej, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) i US GAAP. Prowadzi autorskie warsztaty z zarządzania ryzykiem oszustw i sprzeniewierzeń oraz jest autorką publikacji na ten temat.
Szkoli najwyższą kadrę menadżerską, przedsiębiorców, audytorów, finansistów oraz kierowników nie-finansowych.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #finanse

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną