// Kadry i płace  

Nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy

w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione tematy związane z zatrudnianiem pracownika, nawiązywaniem umowy o pracę, zmian warunków umowy o pracę oraz rozwiązania umowy o pracę.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz przepisy związane z nawiązaniem stosunku pracy, zmianą warunków umowy o pracę oraz rozwiązywaniem umowy o pracę
 • Omówimy jak przygotować dokumentację pracowniczą począwszy od kwestionariuszy osobowych, umowy o pracę , zmianę warunków umowy o pracę, dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z rozwiązywaniem umów o pracę

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
 • Wyższa kadra kierownicza
 • Kierownicy liniowy
 • Koordynatorzy zespołów
 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działów personalnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy

Nawiązanie stosunku pracy 
 1. Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Zakres danych osobowych i dokumentów, których pracodawca może żądać od pracownika
 3. Cechy umowy o pracę – domniemanie umowy o pracę w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej (orzecznictwo Sądu Najwyższego)
 4. Podstawowe składniki treści umowy o pracę – omówienie poszczególnych punktów z uwzględnieniem najnowszych zmian
 5. Zasady i terminy potwierdzania umowy o pracę
 6. Rodzaje umów o pracę – dopuszczalność ich stosowania i konsekwencje
  • Umowa o pracę na okres próbny – zasady nawiązywania
   • cel nawiązania umowy o pracę,
   • limity w nawiązywaniu umów o pracę na okres próbny
  • Umowy na czas określony – prawidłowe zasady nawiązywania
   • limity w umowach terminowych
   • umowy na czas określony nielimitowane -  zasady określania zastępstwa w umowach na zastępstwo
   • umowa na prace dorywcze i sezonowe – kwalifikowanie przypadków
   • umowa na czas kadencji
   • umowa zawarta z przyczyn obiektywnych – trudności w określeniu, co stanowi przyczynę obiektywną
  • Umowa o pracę nas czas nieokreślony
 7. #444444;">Informacja o warunkach zatrudnienia - jej zakres oraz zapisy zgodnie ze stanowiskiem PIP i resortu pracy
 8. Zmiana warunków umowy o pracę
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie zmieniające
   • przypadki, kiedy wypowiedzenie zmieniające przechodzi w wypowiedzenie definitywne
   • przypadki, kiedy pracownikowi przysługuje a w jakich przypadkach nie przysługuje odprawa związana z wypowiedzeniem zmieniającym
Rozwiązywanie umów o pracę 
 1. Rozwiązywanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, zasady negocjowania warunków zakończenia stosunku pracy,
 2. Rozwiązywanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z winy pracownika w tym:
  • przyczyny wypowiadania umów o pracę oraz zasady formułowania przyczyny wypowiedzenia (najnowsze Orzecznictwo Sądu Najwyższego)
  • zasady ustalania rozpoczęcia biegu wypowiedzenia oraz długości okresu wypowiedzenia
  • procedura wręczania oświadczenia woli o wypowiedzeniu
  • najczęstsze błędy popełniane przy przygotowywaniu i wręczaniu wypowiedzenia umowy o pracę
 3. Szczególne zasady dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników:
  • procedura zwolnień grupowych i indywidualnych,
  • obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej
  • możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia
  • zasady doboru pracowników do zwolnienia (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego)
  • pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem
 4. Uprawnienia pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia, w szczególności:
  • możliwość jednostronnego udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
  • możliwość oddelegowania pracownika do innej pracy;
  • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ‐ przypadki, w których jest to możliwe
  • zwolnienie dyscyplinarne, w tym:
   • katalog przyczyn, które uprawniają przełożonego do zwolnienia pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego)
   • procedura związana ze zwolnieniem dyscyplinarnym w przypadku, gdy pracownika reprezentuje organizacja związkowa
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika zwolnienie z powodu długotrwałej choroby,
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z  winy pracodawcy,
  • zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi (zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego.
 6. Przepisy dotyczące sporządzania i wydawania świadectw pracy, w szczególności:
  • wzór świadectwa pracy - kluczowe zmiany
  • zasady wydawania świadectw pracy za terminowe umowy o pracę zasady wdawania świadectwa pracy, gdy po umowie lub umowach terminowych zawarta zostanie umowa na czas nieokreślony,
  • zasady wypełniania świadectw pracy – omówienie poszczególnych punktów

Iwona Wołkiewicz
Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy.

Obecnie pracuje jako wykładowca na Uczelni Techniczno -Handlowej im. H. Chodkowskiej. Współpracując z Infor prowadzi szkolenia internetowe (Inforakademia), jak również jest prelegentem na licznych Konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej. Prowadzi także szkolenia zamknięte dla konkretnych firm zarówno z sektora publicznego jak też z sektora prywatnego. Doradza jak wykorzystać przepisy prawa pracy w elastycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proponuje szereg praktycznych rozwiązań usprawniających pracę w dziale kadr.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #prawopracy #umowyoprace #zwolnienia

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną