// Kadry i płace  

Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawimy spektrum praktycznej wiedzy na temat zatrudnienia w ramach Kodeksu Pracy, jak również narzędzi ochrony przed zjawiskami mobbingu, molestowania i dyskryminacji.  Przedstawimy sposoby postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk w miejscu pracy. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Uczestnik dowie się jakie występują typy umów i konsekwencje wyboru określonego typu umowy dla kluczowych cech stosunku pracy
 • Zapoznanie z dokumentacją procesu rozwiązania umowy o pracę
 • Ukształtowanie umiejętności rozpoznawania, klasyfikowania i rozróżnienia poszczególnych patologicznych zachowań i postaw w środowisku pracy

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie i kierownicy zarządzający pracownikami
 • Pracownicy działów kadr i płac
 • Właściciele firm
 • Osoby zainteresowane tematyką prawa pracy oraz mobbingu

1. Typy zatrudnienia w ramach Kodeksu Pracy

 • Typy umów i konsekwencje wyboru określonego typu umowy dla kluczowych cech stosunku pracy – elastyczności, efektywności, samodzielności i odpowiedzialności
 • Wynagrodzenie i inne negocjowalne i nienegocjowalne elementy stosunku pracy
 • Procesy rekrutacyjne – o co można pytać, a o co nie
 • Klauzula poufności i zakaz konkurencji

2. Wyznaczanie celów i rozliczanie efektów pracy oraz inne elementy okresowej oceny pracownika

3. Zakończenie zatrudnienia

 • Tryby jednostronnego rozwiązania umowy o pracę, dokumentacja procesu
 • Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • Czego można wymagać a co trzeba zapewnić pracownikowi w okresie wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – co można negocjować?

4. Czas pracy i urlopy

 • Zasady ogólne
 • Odwołanie z urlopu i przerwany urlop
 • Urlop płatny i bezpłatny
 • Zwolnienie chorobowe
 • Urlop rodzicielski i wychowawczy

5. Praca na czas określony

 • Zasady ogólne
 • Minimalne wymagania i ograniczenia

6. Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności w miejscu pracy

 • Przetwarzanie danych pracowników a RODO i Kodeks Pracy
 • Monitoring i nadzór w miejscu pracy

7. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

 • Definicje dyskryminacji, mobbingu i molestowania
 • Jakie działania i jakie zaniechania mogą być uznane za mobbing? Formy dyskryminacji, mobbingu i molestowania
 • Prawne obowiązki managera w zakresie przeciwdziałania I monitoringu zachowań zakazanych (dyskryminacji, mobbingu i molestowania), odpowiedzialność pracodawcy
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  15 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną