// Kadry i płace  

Prawo pracy dla managerów oraz przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawimy spektrum praktycznej wiedzy na temat zatrudnienia w ramach Kodeksu Pracy, jak również narzędzi ochrony przed zjawiskami mobbingu, molestowania i dyskryminacji.  Przedstawimy sposoby postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk w miejscu pracy. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Uczestnik dowie się jakie występują typy umów i konsekwencje wyboru określonego typu umowy dla kluczowych cech stosunku pracy
 • Zapoznanie z dokumentacją procesu rozwiązania umowy o pracę
 • Ukształtowanie umiejętności rozpoznawania, klasyfikowania i rozróżnienia poszczególnych patologicznych zachowań i postaw w środowisku pracy

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie i kierownicy zarządzający pracownikami
 • Pracownicy działów kadr i płac
 • Właściciele firm
 • Osoby zainteresowane tematyką prawa pracy oraz mobbingu

1. Typy zatrudnienia w ramach Kodeksu Pracy

 • Typy umów i konsekwencje wyboru określonego typu umowy dla kluczowych cech stosunku pracy – elastyczności, efektywności, samodzielności i odpowiedzialności
 • Wynagrodzenie i inne negocjowalne i nienegocjowalne elementy stosunku pracy
 • Procesy rekrutacyjne – o co można pytać, a o co nie
 • Klauzula poufności i zakaz konkurencji

2. Wyznaczanie celów i rozliczanie efektów pracy oraz inne elementy okresowej oceny pracownika

3. Zakończenie zatrudnienia

 • Tryby jednostronnego rozwiązania umowy o pracę, dokumentacja procesu
 • Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • Czego można wymagać a co trzeba zapewnić pracownikowi w okresie wypowiedzenia
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – co można negocjować?

4. Czas pracy i urlopy

 • Zasady ogólne
 • Odwołanie z urlopu i przerwany urlop
 • Urlop płatny i bezpłatny
 • Zwolnienie chorobowe
 • Urlop rodzicielski i wychowawczy

5. Praca na czas określony

 • Zasady ogólne
 • Minimalne wymagania i ograniczenia

6. Ochrona danych osobowych i prawa do prywatności w miejscu pracy

 • Przetwarzanie danych pracowników a RODO i Kodeks Pracy
 • Monitoring i nadzór w miejscu pracy

7. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

 • Definicje dyskryminacji, mobbingu i molestowania
 • Jakie działania i jakie zaniechania mogą być uznane za mobbing? Formy dyskryminacji, mobbingu i molestowania
 • Prawne obowiązki managera w zakresie przeciwdziałania I monitoringu zachowań zakazanych (dyskryminacji, mobbingu i molestowania), odpowiedzialność pracodawcy
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy

Iwona Wołkiewicz
Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy.

Obecnie pracuje jako wykładowca na Uczelni Techniczno -Handlowej im. H. Chodkowskiej. Współpracując z Infor prowadzi szkolenia internetowe (Inforakademia), jak również jest prelegentem na licznych Konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej. Prowadzi także szkolenia zamknięte dla konkretnych firm zarówno z sektora publicznego jak też z sektora prywatnego. Doradza jak wykorzystać przepisy prawa pracy w elastycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proponuje szereg praktycznych rozwiązań usprawniających pracę w dziale kadr.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #prawopracy #mobbing #dyskryminacja #szkoleniadlamenegerow

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  15 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną