// Zarządzanie  

Zarządzanie kapitałem obrotowym

- jak optymalnie zarządzać kapitałem obrotowym który ma wpływ na płynność finansową?

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o znaczeniu kapitału obrotowego i praktycznych metod zarządzania nim. Nabyta wiedza umożliwi wprowadzenie zmian optymalizujących przepływu kapitału spółki. A prezentowane metody analityczne przy zastosowaniu w przedsiębiorstwie mogę poprawić płynność finansową ale i również zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:

 • jak szybko ocenić jakość zarządzania kapitałem obrotowym?
 • jak ocenić styl zarządzania kapitałem obrotowym?
 • Jakie ma znaczenie kapitał pracujący (working capital) w przedsiębiorstwie i jakie ma znaczenie?
 • jak korzystać ze wskaźników analizy kapitału obrotowego cele optymalizacji go?
 • w jaki sposób budować systemy kontroli kapitału obrotowego?
 • Jak kapitał obrotowy ma wpływ na ocenę finansową przedsiębiorstwa np. instytucje finansowe?
 • jak zdefiniować systemy motywacyjne pracowników mających wpływ na jakość kapitału obrotowego?
 • jak określić wymagania względem systemu rachunkowości zarządczej, tak aby informacja była optymalna?

Dzięki szkoleniu otrzymasz praktyczną wiedzę i umiejętności finansowe, ukierunkowane na optymalizowanie kapitału obrotowego, który ma wpływ na płynność finansową oraz rentowność przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działów zakupu,
 • Pracownicy działów windykacji,
 • Managerowie i kadra kierownicza pionów sprzedaży, zakupów,
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe

1. Pojęcie i funkcje kapitału obrotowego

2. Struktura aktywów obrotowych

          - zapasy

          - należności

          - środki pieniężne

3. Krótkoterminowe źródła finansowania

4. Zobowiązania krótkoterminowe

5. Znaczenie analiz kontrolingowych

          - znaczenie danych

          - analizy Ad-hoc

          - informacje zewnętrze

          - analiz trendów i sezonowości

6. Koszt kapitału obrotowego

          - koszty finansowe

          - koszty utraconych korzyści

          - marnotrawstwo

7. Zarządzanie kapitałem obrotowym

           - kapitał pracujący

            - cykl konwersji gotówki

            - synchronizacja procesów

8. Strategie finansowe zarządzania kapitałem obrotowym

Tomasz Pawluk
Tomasz Pawluk

Doświadczony lider z obszaru finansów, strateg i wizjoner, trener biznesu, który przez 27 lat zdobywał i pogłębiał swoje umiejętności w dynamicznym środowisku przedsiębiorstw. Z wykształceniem zdobytym na renomowanych uczelniach, Tomasz posiada solidne fundamenty w dziedzinie zarządzania, finansów i inwestycji.
Jego pasja do finansów przedsiębiorstw znalazła swoje odbicie w zdobytych tytułach absolwenta Wyższej Szkoły Bankowej Executive MBA - Business Trends oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Im. Koźmińskiego, gdzie uzyskał dyplom Doradcy Inwestycyjnego i Analityka Papierów Wartościowych. Ponadto, ukończył program \"NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI\" w Wirtschaftsforderungsinstitut der Wirtschaftskammer Osterreich oraz zdobył wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Z Tomaszem związane są liczne sukcesy i osiągnięcia w obszarze finansów i zarządzania. Jako dyrektor finansowy (CFO) z wieloletnim doświadczeniem, przyczynił się do rozwoju firm o znaczących obrotach, wdrażając skuteczne strategie i systemy. Jego osiągnięcia obejmują wdrożenie systemu ERP w firmie o obrotach przekraczających 1,4 mld PLN, oraz skuteczne negocjacje w uzyskiwaniu stabilnego finansowania dla organizacji z którymi współpracuje.
Ponadto, Tomasz jest aktywnym uczestnikiem społeczności biznesowej i aktywistą, współzarządzając spółką, która zdobyła prestiżowe wyróżnienia w rankingu Forbes. Jego zainteresowania obejmują również projekty z obszaru energii odnawialnej, e-commerce oraz logistyki just-in-time zarówno w obszarze towarów jak i innych procesów w organizacjach.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną