// Bezpieczeństwo i analiza danych  

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

- IT risk management

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Rola sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem wzrasta wraz ze wzrostem zagrożeń bezpieczeństwa informacji. Ich naruszenie może znacząco wpłynąć na problemy finansowe i wizerunkowe organizacji. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie problematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg wymagań międzynarodowej normy ISO/IEC 27005, norm związanych z bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002. Omówienie metod szacowania ryzyka oraz przedstawienie narzędzi informatycznych do określania jego wartości pomoże organizacji w redukcji potencjalnego ryzyka. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz metody szacowania ryzyka opisane w standardzie ISO 27005
 • Zrozumiesz dlaczego zarządzania ryzykiem w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest ważne dla organizacji
 • Zdobędziesz wiedzę, która umożliwi Ci realizację procesu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy instytucji, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Konsultanci IT

 1. Model bezpieczeństwa informacji.
 • standardy zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji
 • planowanie i organizacja bezpieczeństwa informacji
 1. Badania bezpieczeństwa informacji - zagrożenia.
 2. Proces zarządzania ryzykiem.
 3. Kontekst zarządzania ryzykiem.
 4. Szacowanie ryzyka.
 5. Analiza ryzyka.
 6. Ocena ryzyka.
 7. Postępowanie z ryzykiem.
 8. Akceptacja ryzyka.
 9. Wymiana informacji o ryzyku.
 10. Monitorowanie ryzyka.
 11. Metody szacowania ryzyka.
 • monitorowanie poziomu ryzyka bezpieczeństwa informacji
 • raportowanie poziomu ryzyka bezpieczeństwa informacji do kierownictwa i rady

Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, AESGO, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.,

Audytor wewnętrzny. W latach 2011-2020 Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska. Pracował w zespole audytu informatycznego i zespole zarzadzania strategicznego NBP, w 2011 r. jako Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS, w latach 2009-2011 jako audytor wewnętrzny na Politechnice Warszawskiej. Wykonywał projekty Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP, audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Ekspert w zakresie GRC, ESG, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX. Doradca spółek giełdowych i jsfp w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE, Członek Rady Nadzorczej GIZMI S.A., Członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #zarzadzanie #ryzyko #ibezpieczenstwo

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną