// Zarządzanie  

Zarządzanie zmianą

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawimy m.in. jak przekonać swoich pracowników do samej potrzeby reorganizacji, osiągnąć zamierzony efekt oraz przewidzieć potencjalne trudności w procesie zmiany. Na podstawie modelu Kottera i krzywej Fishera przeanalizujemy poszczególne etapy zmiany i dowiemy się jak bardzo wpływa ona na nasze emocje.

Program szkolenia skonstruowany został w oparciu o wykłady prowadzone na studiach Executive Master of Business Administration ( MBA). Został skonsultowany z menadżerami zarządzającymi zespołami w modelu zdalnym i hybrydowym w czasie lock-downu. Dlatego materiał został uzupełniony o wybrane, istotne aspekty związane z wprowadzaniem zmian w modelu pracy zdalnej i hybrydowej.  

Szkolenie zostanie przeprowadzone metodą warsztatową – z wykorzystaniem technik interaktywnych angażujących uczestników, a także technik efektywnego uczenia się̨ i nauczania. Omawiany materiał oparty będzie na realnych i aktualnych przykładach biznesowych prowadzącego, jak również umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dowiesz się jak ludzki mózg reaguje na zmiany i dlaczego budzą one opór
 • Nauczysz się zarządzać negatywnymi emocjami w procesie zmian i skutecznie motywować zespoły
 • Powiemy jak zarządzać procesem zmiany i efektywnie je wdrażać
 • Dowiesz się jak wyznaczać cele w procesie zmian i jak je skutecznie osiągać
 • Przećwiczymy rolę lidera i jak przeprowadzić Twój zespół przez proces zmian
 • Nauczymy Cię jak udzielać informacji zwrotnej pracownikowi i upward feedbacku przełożonemu
 • Przećwiczysz Exposé szefa jako wstęp do wprowadzenia zmiany
 • Dowiesz się jak Twój mózg reaguje na zmiany i dlaczego tak się dzieje
 • Przećwiczysz zarządzanie emocjami i wyznaczanie celów w procesie zmian
 • Otrzymasz konkretne wskazówki oraz propozycje narzędzi do wykorzystania w praktyce
 • Przekażemy praktyczne rozwiązania i przykłady z wdrożeń z praktyki prowadzącego

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy, Managerowie, Kierownicy
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie zmian w organizacji
 • Kierownicy projektów
 • Osoby zainteresowane zgłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania zmianą

Dzień 1

 1. Człowiek w procesie zmiany cz 1.
  • Emocje towarzyszące zmianie i reakcja mózgu na zmiany.
  • Dlaczego zmiany budzą opór i jak zmniejszyć opór przed zmianą.
  • Rola psycholingwistyki w procesie zmian.
  • Jak - komunikując zmianę - zyskiwać́ sojuszników zmiany, a nie wrogów?
  • „Chcę” vs „Muszę” - Jak zwiększyć motywację w procesie zmian w zespole hybrydowym, zdalnym i stacjonarnym?
  • Simon Sinek i złote kręgi – jak je przełożyć na motywację do zmiany?
  • Omówienie trudnych sytuacji i sposobów ich rozwiązania.
 2. Człowiek w procesie zmiany cz. 2.
  • Jak przekazywać niepopularne decyzje?
  • Model Kottera i krzywa Fishera –praktyczne case’y ilustrujące proces wprowadzania zmian
 3. Lider i jego rola w procesie zmiany cz .1
  • Co wpływa na zarządzanie motywacją i wyznaczanie celów w procesie zmian?
  • Exposé Szefa jako wstęp do zmian –ćwiczenia praktyczne.
  • Interaktywne dyskusje oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami a prowadzącym.

Dzień 2

 1. Zespół w procesie zmiany cz.1
  • Jak komunikować strategię?
  • Jak wyznaczać cele w dzisiejszych czasach VUCA extreme, czyli metodologia wyznaczania celów OKR (stosowana m.in. przez Google, Zalando, Spotify) – przykłady
  • Rola driverów i wskaźników KPI w procesie tworzenia strategii i komunikacji budżetu
  • Tworzenie i komunikacja strategii bottom-up i top down – przykłady z biznesu
  • „Trójkąt dramatyczny” w procesie zmiany
 2. Zespół w procesie zmiany cz.2 ·
  • Zarządzanie przez cele a motywacja
  • Jak zaangażować zespół w proces zmian?
  • Umiejętności coachingowo-mentoringowe lidera przydatne w procesie komunikacji zdalnej i zmian – ćwiczenia praktyczne
 3. Lider i jego rola w procesie zmiany cz.2
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie zmian – ćwiczenia praktyczne
  • Zasady Winstona Churchilla podczas komunikacji w sytuacji destabilizacji i dynamicznych zmian
  • Feedback i upward feedback jako narzędzie do wprowadzania zmian i zwiększania motywacji –ćwiczenia praktyczne
  • Interaktywne dyskusje oraz moderowana wymiana doświadczeń uczestników

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia: 10:00 - 15:30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #zarzadzanie #proces #zespółwprocesie #rolalidera #zmiana #emocje #komunikacja werbalna #komunikacjaniewerbalna

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  10 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną