Amortyzacja - Tax Alerty Ekspertów PKF

Sprawdź co się zmieniło w prawie podatkowym. Przeczytaj dwa Alerty Ekspertów PKF!

W artykule przeczytasz o zmianach w amortyzacji mieszkań i opodatkowaniu przychodów z wynajmu oraz na temat amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej na gruncie Polskiego Ładu.

Amortyzacja mieszkań i opodatkowanie  przychodów z wynajmu

W Tax Alercie Ekspertów PKF przeczytasz: 

  • Jakie zmiany zaszły w najmie prywatnym?
  • O sprzedaży poleasingowego środka trwałego.
  • Co się zmieniło w amortyzacji mieszkań?
  • Zmiany w najmie prywatnym.

Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzona została zmiana, na mocy której osoby fizyczne uzyskujące przychód z tzw. „najmu prywatnego” są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Powyższe wynika z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT:  dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Czytaj dalej 👉 Amortyzacja mieszkań i opodatkowanie  przychodów z wynajmu 

 

👨‍🏫 SPRAWDŹ SZKOLENIA OTWARTE Z PKF Z PODATKÓW 👩‍🏫

 

Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej na gruncie Polskiego Ładu 

W Tax Alercie Ekspertów PKF przeczytasz: 

  • Jak określić wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed rozpoczęciem wykorzystywania ich w działalności gospodarczej?
  • Jak określić wartość początkową ustalaną metodą uproszczoną?
  • Jak ustalić wartość rynkową?
  • O składnikach majątku stanowiących współwłasność, a wartości początkowej rzeczy i amortyzacji.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Polski Ład – do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT)”  wprowadził m.in. zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej.

Wartość początkowa środków trwałych (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej

Zmianie uległa treść art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, w konsekwencji za wartość początkową ŚT oraz WNiP uważa się:

  • w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia,
  • a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane - cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Dotychczas, na gruncie ustawy o PIT, dla celów amortyzacji ŚT i WNiP to cena zakupu stanowiła wartość początkową nabywanego majątku.

Czytaj dalej 👉 Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej na gruncie Polskiego Ładu

👨‍🏫 ZAMÓW SZKOLENIE PODATKOWE “SZYTE NA MIARĘ” DLA TWOJEGO ZESPOŁU 👩‍🏫