Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jak pozyskać dofinansowanie? [KOMLEKSOWY PORADNIK]

KFS - odpowiedzi na najczęstsze pytania

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Jak pozyskać dofinansowanie? Ile czasu trzeba poświęcić na pisanie wniosku? Jakie są priorytety urzędów pracy na 2022 rok? Na co trzeba uważać składając wniosek? 

Dowiesz się również dlaczego warto skorzystać ze wsparcia PKF przy wypełnianiu wniosków i nie zapłacić za to ani złotówki. 

W artykule znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania: 

 • Co to jest KFS?
 • Kto może ubiegać się o pozyskanie dofinansowania z KFS?
 • Jakie dokumenty trzeba złożyć do Urzędu Pracy? Jak PKF wspiera Klientów w wypełnianiu dokumentów?
 • Jak wygląda cały proces pozyskania dofinansowania od pierwszego kontaktu z PKF do rozliczenia szkolenia?
 • Ile kosztuje wypełnienie wniosków KFS przez PKF Consult?
 • Jakie będzie moje czasowe zaangażowanie, aby złożyć wniosek KFS?
 • Kto może skorzystać ze środków pozyskanych z KFS?
 • Jakie szkolenia dofinansuję dla pracowników mojej firmy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
 • Jakich szkoleń i wydatków nie dofinansuję z KFS?
 • Jakie warunki powinien spełnić wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego składany do Urzędu Pracy?
 • Nasza Firma ma kilka oddziałów w różnych częściach Polski. Gdzie powinniśmy składać wnioski o dofinansowanie z KFS?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę starając się o pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
 • Czy mogę zrezygnować z dofinansowania, jeśli okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów szkolenia?
 • Kiedy Urząd Pracy odrzuci mój wniosek?
 • Jakie są priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 rok?
 • Co są zawody deficytowe i gdzie mogę je znaleźć?
 • Najczęściej zadawane pytania o KFS w pigułce

Co to jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
 
Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. 

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób,  ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 
Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kto może ubiegać się o pozyskanie dofinansowania z KFS?

Nie każdy podmiot może zyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zgodnie z Zasadami KFS o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób, które zatrudniają. O środki KFS nie może ubiegać się podmiot niezatrudniający pracowników (dotyczy to również samozatrudniających się). 

Istotnym wymogiem dla szkolenia określonego pracownika jest zawarta z nim umowa o pracę. 

Z reguły pracownik może świadczyć pracę na podstawie umowy o pracę w dowolnym wymiarze. Jednocześnie niektóre urzędy pracy w Regulaminach KFS zawierają dodatkowe wymogi np. 

- Pracownik, o którego kształcenie wnioskuje pracodawca, musi posiadać umowę o pracę na minimum ½ etatu. 

Przed dedykowaniem pracowników do szkoleń Pracownicy PKF upewniają się jakie szczegółowe zasady wprowadził konkretny urząd pracy w Regulaminie. 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że środki KFS nie mogą zostać przyznane pracodawcy, który na dzień złożenia wniosku:

 1. zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 2. zalega z opłacaniem innych danin publicznych;
 3. posiada nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne;
 4. podlega obowiązkowi zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej; co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;
 5. był karany zakazem dostępu do środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 6. zalega z dostarczeniem dokumentów umożliwiających rozliczenie Umów zawartych w latach poprzedzających.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do Urzędu Pracy? Jak PKF wspiera Klientów w wypełnianiu dokumentów? 

❌ Zła wiadomość: Pozyskanie środków z KFS wiąże się ze złożeniem licznych dokumentów do Urzędu Pracy. 

✔ Dobra wiadomość: Przygotujemy dla Ciebie większość z nich, w tym najbardziej czasochłonny - Wniosek KFS. 

Dzięki temu przeszkolisz swoich pracowników pozyskując 80% ceny szkolenia z dofinansowania (jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo - 100%). 

Zaoszczędzisz ten czas – przygotujemy dla Ciebie wniosek, większość załączników, programy szkoleń. 

Każdy urząd pracy wymaga nieco innych dokumentów. Każdy urząd pracy ma też swój wzór wniosków. 

Formularze różnią się - treści do wypełnienia są podobne.

Znamy się na tym - możesz na nas liczyć na każdym etapie rozmów!

Jaki jest ramowy zestaw dokumentów do złożenia w Urzędzie Pracy? 

 1. Wniosek KFS - najdłuższy element procesu, w którym wypełniasz informacje o każdym pracowniku objętym dofinansowaniem.
 2. Kilka załączników
  • Oświadczenie o powiązaniu z innymi podmiotami
  • Oświadczenie o łączeniu, przejęciu lub powstaniu wnioskodawcy w wyniku podziału.
  • Inne oświadczenia pracodawcy.
  • Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu danego roku oraz dwóch lat poprzedzających.
  • Klauzule RODO dla Ciebie i pracowników objętych szkoleniem.
 3. Oferta PKF jako instytucji szkolącej
  • Programy szkoleń
  • Informacje organizacyjne – termin, miejsce, cenę kształcenia.
  • Wzór zaświadczenia jakie otrzyma każdy uczestnik kształcenia.
  • Nasze certyfikaty – SUS 2.0. oraz Członkostwa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych.

 

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 2. Pełnomocnictwa.
 3. Inne dokumenty – wyciąg z KRS, niektóre urzędy wymagają np.  ZUS DRA, ZUS P RCA

Jak wygląda cały proces pozyskania dofinansowania od pierwszego kontaktu z PKF do rozliczenia szkolenia?

Pracownicy PKF Consult pomagają przejść przez cały proces pozyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego od ustalenia potrzeb szkoleniowych, przez ustalenie programów szkoleń, realizację dni szkoleniowych po rozliczenie projektu z Urzędem Pracy. 

 1. Zdecydowałeś(aś), że chcesz pozyskać dofinansowanie na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dofinansowanie 80%) dla swoich pracowników (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) nie płacąc za wypełnianie wniosków.
 2. Kontaktujesz się z Pawłem Jaczewskim z PKF, umawiamy się na spotkanie, albo na rozmowę telefoniczną (w ostateczności kontakt przez e-mail). Wspólnie ustalamy:
  • Osoby na jakich stanowiskach chcesz przeszkolić
  • Jakie szkolenia chcesz im zapewnić (jeśli nie wiesz dokładnie – chętnie pomożemy wybrać właściwe).
  • Pod jaki Urząd Pracy podlega Twoja Firma. Jeśli masz kilka siedzib sprawdzimy wszystkie urzędy pracy.
 3. Sprawdzamy wszystko na stronach właściwego Urzędu Pracy:
  • Terminy naboru wniosków,
  • Priorytety pod które podlegają Twoi pracownicy – każdy z nich powinien spełnić przynajmniej jedne priorytet, aby mógł otrzymać dofinansowanie.
 4. Wracamy do Ciebie z kompletem informacji i gotowymi programami kursów szkoleniowych.
 5. Po Twojej akceptacji przystępujemy do pisania wniosku.
 6. Podpisujemy krótką umowę.
 7. Przesyłamy Ci gotowy wniosek, Ty uzupełniasz tylko informacje o Firmie.
 8. Urząd Pracy przyznaje środki na szkolenie.
 9. Najlepsi Trenerzy uczą Twoich pracowników realizując szkolenia i kursy rozwojowe.
 10. Pamiętaj - jesteśmy z Tobą i Twoją Firmą na każdym etapie projektu, aż do jego rozliczenia z Urzędem Pracy.

Ile kosztuje wypełnienie wniosków KFS przez PKF Consult?

0 zł. 

To w skrócie. 

Nie pobieramy żadnych opłat za wypełnianie wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Naszym „wynagrodzeniem” jest wspólnie realizowane szkolenie na które: 

📌 80% środków pochodzi z dofinansowania 

📌 20% to środki własne Twojej Firmy. 

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą – 100% środków pochodzi z dofinansowania. 

Dlaczego nie pobieramy opłat za napisanie wniosków?

📌 Wspiera nas osoba z ponad 15-letnim doświadczeniem w pisaniu wniosków do wszystkich Urzędów Pracy w Polsce w ramach KFS. Jesteśmy przekonani, że zrobimy to skutecznie i przeprowadzimy wspólnie szkolenia. 

Dlaczego warto zlecić napisanie wniosku specjalistom PKF?

📌 Brak opłat za napisanie wniosku

📌 Szkolimy od 24 lat. Wiemy, że dobre szkolenie to nie tylko wiedza, ale też sposób jej przekazywania. 

📌 Doświadczenie w pisaniu wniosków i skuteczne pozyskiwanie dofinansowania dla Twojej firmy. 

📌 Szeroki zakres realizowanych szkoleń.  Wybierzemy wspólnie ścieżkę szkoleniową Twoich pracowników z wielu dziedzin. 

Uszyjemy szkolenie na miarę. 

Sprawdź ZAKRES realizowanych przez nas szkoleń.

Napisz do nas!

Jakie będzie moje czasowe zaangażowanie, aby złożyć wniosek KFS?

Klienci powierzający nam napisanie wniosków do Urzędu Pracy z Krajowego Urzędu Szkoleniowego często pytają nas – ile czasu należy zarezerwować to obsługi wniosku z punktu widzenia swojej Firmy. 

Wymiar czasu jaki należy poświęcić na przygotowanie zależy od: 

 1. Ilości pracowników jakich chcesz zgłosić do kształcenia.
 2. Ilości szkoleń (kursów) jakie chcesz zapewnić zgłoszonym pracownikom
 3. Ilości Urzędów Pracy do których składamy wnioski (jeśli Twoja firma ma kilka siedzib i chcesz zgłosić pracowników z kilku z nich wnioski składamy do Urzędów Pracy właściwych dla miejsca, gdzie pracuje zatrudniony).

W jakim stopniu Twoje zaangażowanie będzie niezbędne? 

 1. Wypełnienie prostej tabelki w której wskażesz nam jakich pracowników chcesz przeszkolić i które kursy chcesz im dedykować – około 15 – 30 minut.
 2. Gdy przedstawimy Ci plan szkoleń zapoznanie się z nim i akceptacja – około 30 minut.
 3. Wypełnienie załącznika dotyczącego Twojej firmy (około 1 h) oraz skompletowanie podpisów na wszystkich wnioskach i załącznikach.
 4. Podpisanie i złożenie dokumentów do urzędu pracy – czas niezbędny na podpisanie i złożenie dokumentów zależy od tego, czy dokumenty zaniesiesz do Urzędu Pracy, czy złożysz przez ePUAP.
 5. Po decyzji Urzędu Pracy i pozyskaniu dofinansowania – podpisanie umowy z PKF Consult.
 6. Komunikacja telefoniczna i e-mailowa dotycząca wniosków i realizowanych szkoleń.

Pamiętaj, że na każdym etapie pomożemy i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 
Zawsze możesz się do nas zwrócić e-mailowo i telefonicznie. 

Wnioski przygotowujemy dla Twojej Firmy bez opłat. 

Kto nie może się szkolić w ramach szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? 

Kto może skorzystać ze środków pozyskanych z KFS?

Ze środków  KFS nie mogą być finansowane koszty kształcenia ustawicznego osób:

 1. współpracujących, tj.: małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy lub ojczyma, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują na podstawie umowy o pracę czy też pomagają nieodpłatnie przy prowadzeniu działalności gospodarczej;
 2. przebywających na urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym lub urlopie bezpłatnym;
 3. wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych;
 4. członkowie Zarządu w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy są zatrudnione na umowę o pracę w spółce);
 5. prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jej jedynym lub większościowym udziałowcem.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jakie szkolenia dofinansuję dla pracowników mojej firmy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego? 

Kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS mogą być objęci jedynie pracownicy zatrudnieni i świadczący pracę na dzień złożenia wniosku. 

Urząd Pracy przeznacza środki KFS na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jakich szkoleń i wydatków nie dofinansuję z KFS?

Środki KFS nie mogą być przeznaczane na:

 1. koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia związanego z kształceniem ustawicznym;
 2. studia wyższe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), staże, konferencje branżowe, konferencje naukowe;
 3. kursy języków obcych na poziomie podstawowym;
 4. koszty kształcenia ustawicznego, którego obowiązek przeprowadzenia wynika 
  z odrębnych przepisów prawa, np. badań wstępnych, okresowych czy też kontrolnych; szkoleń obowiązkowych dla wszystkich pracowników (np.: szkoleń BHP, PPOŻ, ochrona danych osobowych);
 5. koszty kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarek i położnych które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej;
 6. kształcenie ustawiczne realizowane poza granicami Polski;
 7. inne kierunki i formy kształcenia ustawicznego niż ujęte we wniosku.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jakie warunki powinien spełnić wniosek o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego składany do Urzędu Pracy?

Wniosek o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego powinien spełniać określone kryteria. Urząd pracy bierze pod uwagę w szczególności: 

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m Ustawy.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Nasza Firma ma kilka oddziałów w różnych częściach Polski. Gdzie powinniśmy składać wnioski o dofinansowanie z KFS? 

Do którego urzędu zgłosić pracownika, który jest zatrudniony przez Firmę z siedzibą w jednej miejscowości, a pracuje w oddziale w innej miejscowości? 

Pani Anna z działu HR ma dylemat. Chce zgłosić Pana Sławomira i pozyskać dla niego dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Pan Sławomir został zatrudniony przez Firmę z siedzibą w Warszawie – tam też podpisywał umowę o pracę. 

Pracuje jednak w Płocku i w umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy ma wpisany: Płock. 

Do którego urzędu Pani Anna powinna zgłosić Pana Sławomira, aby pozyskać dla niego dofinansowanie z KFS. 

Odpowiedź: Pamiętajmy, że zawsze zgłaszamy pracownika do Urzędu Pracy właściwego dla miasta w którym pracuje. W tym przypadku Pani Anna powinna wpisać Pana Sławomira do wniosku składanego w Urzędzie Pracy w Płocku. 

Szukasz wsparcia? Napisz do nas! 

Wesprzemy Cię w pozyskaniu dofinansowania i bez opłat napiszemy wniosek dla Twoich pracowników, a potem będziemy z Tobą na każdym etapie projektu. 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę starając się o pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? 

 1. Urzędy pracy bardzo rzadko przyznają 100% kwoty o którą się wnioskuje. Powinieneś to uwzględnić już na etapie pisania wniosku.
 2. Instytucja szkoląca nie może być kapitałowo powiązana z Twoją Firmą. Jeśli przez pomyłkę oznaczysz, że jesteście powiązani – Urząd od razu odrzuci wniosek.
 3. Znaleźć zawody deficytowe pomoże Ci strona Internetowa Barometr Zawodów.
 4. Zwróć uwagę na kompletność załączników – jedną z najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku bez możliwości poprawy jest brak załącznika, albo załączników.
 5. Nie wiesz do którego Urzędu Pracy zgłosić pracownika? Zgłoś pracownika do tego urzędu, gdzie pracownik świadczy pracę np. jeśli pracownik jest zatrudniony przez siedzibę główną firmy w Warszawie, a świadczy pracę w Radomiu – złóż wniosek dla tego pracownika do Radomia.
 6. Zwróć uwagę na Regulamin KFS – każdy Urząd Pracy ma inne wymagania. Mogą się zdarzyć:
  • ograniczenia w kwocie o którą możesz wnioskować na poszczególnych pracowników
  • wymiaru etatu na jaki powinien być zatrudniony pracownik (np. minimum na ½ etatu).
  • form szkolenia – nie wszystkie urzędy dofinansowują wybrane typy szkoleń (np. z wybranych umiejętności miękkich)
 7. Zwróć uwagę na priorytet: „wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych”.

Należy pamiętać, że przez „nowe technologie czy narzędzia pracy” należy rozumieć technologie, maszyny czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy a nie dla całego rynku. Przykładowo maszyna istniejąca na rynku od 17 bardzo wielu lat ale nie wykorzystywana do tej pory w firmie wnioskodawcy jest w jego przypadku „nową technologią czy narzędziem pracy”. 

Innym przykładem może być MS Excel – Firma zakupuje licencję na ten program i chce nauczyć się raportowania wyników sprzedaży przez Excel. To też „nowa technologia” w rozumieniu tego priorytetu. 

Potrzebujesz wsparcia? Chętnie pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania i bez opłat napiszemy wniosek dla Twoich pracowników, a potem będziemy z Tobą na każdym etapie projektu. 

Czy mogę zrezygnować z dofinansowania, jeśli okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów szkolenia? 

Tak. Można nie podpisać umowy z Urzędem Pracy, wtedy pula środków nie zostanie przyznana. 

UWAGA: Urzędy Pracy rzadko przyznają 100% kwoty o którą się wnioskuje. Powinieneś to uwzględnić już na etapie pisania wniosku.

Potrzebujesz wsparcia? Chętnie pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania i bez opłat napiszemy wniosek dla Twoich pracowników, a potem będziemy z Tobą na każdym etapie projektu. 

Kiedy Urząd Pracy odrzuci mój wniosek? 

Wniosek o dofinansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

 1. niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie;
 2. niedołączenia do wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia;
 3. gdy wniosek wpłynie poza ogłoszonym przez urząd terminem naboru;
 4. gdy pracodawca zalega z dostarczeniem dokumentów umożliwiających rozliczenie umów zawartych w latach poprzedzających;
 5. złożenia wniosku w sposób inny niż wskazany w § 8 ust. 1 (Pracodawca składa wniosek na obowiązującym w urzędzie formularzu, wypełniony kompletnie i czytelnie, w terminach naboru ogłoszonych przez urząd, do godziny 15:00 ostatniego dnia naboru (bez względu na formę złożenia)

To nie wszystko!

Nie jest trudno popełnić błąd powodujący odrzucenie wniosku przez Urząd Pracy. 

Błędne skreślenie we wniosku, oznaczenie błędnej rubryki może powodować całkowite odrzucenie wniosku. 

Warto ze wsparcia PKF! Przygotujemy wnioski dla Twojej Firmy bez żadnych opłat, a potem wspólnie zrealizujemy szkolenia. Bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces. 

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jakie są priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2022 rok? 

Urzędy pracy przyznają dofinansowania na podstawie określonych na dany rok priorytetów. 

Firma, aby ubiegać się o dofinansowanie dla pracowników powinna zatrudniać ich a podstawie umowy o pracę. Niezbędne jest też spełnienie minimum jednego z priorytetów na każdego pracownika. 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 3. Wparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych 7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Co są zawody deficytowe i gdzie mogę je znaleźć?

Jednym z priorytetów przyznania środków na kształcenie pracowników ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest: 

wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

Gdzie mogę znaleźć zawody deficytowe w danym powiecie / województwie? 

Zawody deficytowe w określonym powiecie i województwie możemy znaleźć wchodząc na stronę Barometru Zawodów - Prognozy na Plakatach

Wybieramy interesujące nas województwo / powiat, rok, zaznaczamy opcję „zawody deficytowe” i wyszukujemy. 

Urząd pracy bierze pod uwagę jedynie zawody w których jest duży deficyt, albo deficyt. 
We wniosku nie powinniśmy się powoływać na zawody w równowadze, albo w nadmiarze.

Zastanawiasz się jak przyporządkować pracowników do określonych priorytetów, albo myślisz czy zawód wykonywany przez pracownika jest deficytowym? 

Chętnie doradzimy – skontaktuj się z nami!

Najczęściej zadawane pytania o KFS w pigułce

Jakie szkolenia można realizować w zakresie KFS, a jakich nie można?

W ramach KFS można realizować szkolenia rozwojowe na dowolny temat (zgodnie
z priorytetami). Do KFS NIE zaliczają się szkolenia, które wiążą się z uprawnieniami, certyfikatami, albo obowiązkowymi szkoleniami (np. nie można pozyskać środków na obowiązkowe szkolenia BHP ani obligatoryjne).

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

 • Całkowity brak opłat z Państwa strony za naszą obsługę i wypełnianie wniosków – naszym wynagrodzeniem jest cena szkolenia tj. 0, albo 20%  od Państwa (zależy od wielkości Państwa Firmy i 80% dofinansowanie).
 • Pomagamy przy określeniu potrzeb rozwojowych Państwa pracowników i doborze szkoleń dla konkretnych pracowników.
 • Wspólnie ustalamy tematy szkoleń, dobieramy (sprawdzonych) Trenerów
  i organizujemy szkolenia.
 • Weryfikujemy dostępność środków w Urzędzie Pracy pod który Państwo podlegają.
 • Wypełniamy wnioski o dofinansowanie.

Nabory na dofinansowanie do szkoleń odbywają się w II lub III turach. Z reguły liczy się kolejność składania wniosków!

 • I tura – styczeń-luty
 • II tura – maj / czerwiec  (nabór uzupełniający)
 • III tura – koniec roku (środki niewykorzystane, nierozliczone, które zostały powiatom po rozliczeniu I tury)

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 2. Wparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych 7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł 

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Jak to wygląda w praktyce?

 • Przygotowujemy wspólnie kompleksowy plan kształcenia pracowników lub udzielamy wsparcia w wyborze konkretnego szkolenia dopasowanego do Państwa potrzeb.
 • To my wypełniamy wniosek o dofinansowanie (korzystając z Państwa pomocy, tam gdzie jest to niezbędne). Udzielimy kompleksowych informacji jak, gdzie i kiedy złożyć przygotowany wniosek.
 • Po uzyskaniu decyzji z PUP następuje podpisanie umowy z właściwym Urzędem Pracy.
 • Realizujemy szkolenie, po którym przygotujemy pełną dokumentację szkoleniową, faktury potrzebne do rozliczenia.

Masz pytanie dotyczące KFS?
Skontaktuj się z nami!

#KFS #KrajowyFunduszSzkoleniowy #Szkolenia #Szkolenie #Dofinansowanie