Moduł 12 - Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej banków spółdzielczych

Szkolenie obejmuje 16 h


690,00

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia

 • Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań dotyczących funkcjonowania banków spółdzielczych

2. Wzorcowy bankowy plan kont oraz szczególne zasady rachunkowości banków spółdzielczych

 • Wyjaśnienie specyfiki rachunkowości banków spółdzielczych:

  • przedstawienie wzorcowego bankowego planu kont

  • przedstawienie szczególnych zasad rachunkowości banków spółdzielczych

  • zapoznanie z definicjami, zasadami klasyfikacji i ujęcia oraz wyceny: kredytów i pożyczek, aktywów do zbycia, papierów wartościowych, przyjętych zabezpieczeń

  • zapoznanie z zasadami ewidencji zobowiązań z tytułu rachunków bankowych

  • wskazanie zasad ujmowania przychodów i kosztów działalności banku spółdzielczego

  • przestawienie zasad ewidencji zobowiązań udzielonych i otrzymanych na kontach pozabilansowych

3. Zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych banków spółdzielczych

 • Omówienie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień):

  • ujawnień aktywów i pasywów w bilansie banku spółdzielczego,

  • ujawnień przychodów i kosztów działalności w rachunku zysków i strat banku spółdzielczego,

  • zasad sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym banku spółdzielczego,

  • zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych banku spółdzielczego,

  • ujawnień w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego banku spółdzielczego.

4. Identyfikacja i analiza ryzyka działalności banku spółdzielczego

 • Wskazanie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień) zasad identyfikacji potencjalnych obszarów ryzyka działalności banku spółdzielczego, w tym

  • ryzyka kredytowego

  • stopy procentowej

  • płynności

  • wypłacalności

5. Badanie jakości aktywów banku spółdzielczego

 • Omówienie (z wykorzystaniem przykładowych zagadnień) udokumentowania badania:

  • prawidłowej ewidencji, klasyfikacji i wyceny kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych,

  • zasad tworzenia rezerw celowych na kredyty i pożyczki oraz odpisów aktualizujących wartość papierów wartościowych,

  • zasad monitorowania przez bank wyceny przyjętych zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych na kredyty i pożyczki

6. Sprawdzian wiadomości

Małgorzata Tadeusiak

Absolwent studiów ekonomicznych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz biegły rewident nr 11839 z wieloletnim doświadczeniem.

Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem kontroli jakości zleceń dla badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Prowadzi konsultacje i doradztwo w zakresie rewizji finansowej i rachunkowości. Uczestniczyła w tworzeniu procedur kontroli systemu wewnętrznej kontroli jakości w ramach European Audit Inspection Group.

Na swoim koncie ma zrealizowanych wiele szkoleń, wykładów i konsultacji indywidualnych. Od 2015 roku regularnie prowadzi dla Centrum Edukacji PKF szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie rewizji finansowej oraz rachunkowości finansowej. Szkoliła i recenzowała materiały merytoryczne dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Szkoliła również dla Polkomtel S.A. w obszarze regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych dla emitentów papierów wartościowych oraz wewnętrznych procedur dotyczących identyfikacji i zasad przekazywania takich informacji do osób uprawnionych do ich upubliczniania oraz dla Animex S.A. w kwestii zmian ustawy o rachunkowości.

Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne.

W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne. Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 495 76 02

e-mail

Małgorzata Buf-Jabłońska
Menedżer ds. szkoleń obligatoryjnych
605 157 756, (22) 560 76 71

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
(22) 560 76 55

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu