// Finanse i rachunkowość  

Nowy KSR 15 - przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostanie omówiony nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z procesem implementacji Standardu w swoich jednostkach. Szczegółowo przeanalizujemy kryteria warunkujące ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży, a także przedstawimy przykładowe zapisy w ramach zmian polityki rachunkowości.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz nie tylko treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 15, ale będziesz potrafił w praktyce zastosować jego uregulowania
 • Dowiesz się w jakim momencie i jakiej kwocie należy ujmować przychody w księgach rachunkowych oraz w jaki sposób ujawniać o nich informacje w sprawozdaniu finansowym

Adresaci szkolenia

 • Główni Księgowi
 • Samodzielni Księgowi i pracownicy działu księgowości
 • Właściciele biur rachunkowych
 • Osoby odpowiadające za księgi rachunkowe

 1. Zakres standardu
 2. Kluczowe pojęcia
 3. Ogólne warunki ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
 4. Przykłady modyfikacji umów
 5. Zasady ujmowania i rozliczania umów wieloelementowych
 6. Analiza i ujmowanie umów zawieranych na szczególnych warunkach np.:
 • sprzedaż komisowa
 • sprzedaż warunkowa
 • sprzedaż z opcją wstrzymania
 • sprzedaż promocyjna i dokonywana w ramach programów lojalnościowych
 • sprzedaż z przydzielonym przyrzeczeniem odkupu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #KSR15#przychodyzesprzedaży#nowystandard

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną