Krajowy System e-Faktur w pigułce

Przeczytaj najważniejsze informacje o Krajowym systemie e-Faktur

Jak działa Krajowy System e-Faktur? Od kiedy KSeF ma być obowiązkowy? Jakie są korzyści i wyzwania dla podatników wynikające z Krajowego Systemu e-Faktur? Kiedy Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie?  Kogo dotyczy obligatoryjne korzystanie z KSeF? 

Krajowy System e-Faktur (dalej: KSeF) funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2022 r. 

SPRAWDŹ SZKOLENIE → FAKTUROWANIE W 2022 ROKU

Regulacje te zostały uchwalone jako część szerszego pakietu zmian podatkowych pod nazwą SLIM VAT 2. KSeF, wprowadzany pod egidą Ministerstwa Finansów, ma wpisywać się w obrany przez resort kurs nakierowany na:

  • wdrażanie innowacyjnych e-usług w administracji,
  • zwiększanie bezpieczeństwa rozliczeń między przedsiębiorcami
  • oraz szybkie i efektywne identyfikowanie oszustw podatkowych.

W Tax Alercie przeczytasz: 

Co to jest KSeF❓

Jak działa Krajowy System e-Faktur❓

Od kiedy KSeF ma być obowiązkowy ❓

 Czytaj dalej…

W niniejszym artykule omówimy potencjalne wyzwania związane z wprowadzeniem KSeF oraz ewentualne korzyści wynikające z zastosowania rozliczeń w ramach tego systemu.

Jak wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Finansów, Polska jest czwartym krajem w Unii Europejskiej, który udostępnia przedsiębiorcom tzw. e-faktury w ramach e-usług administracji publicznej. W latach 2017-2019 system ten wdrożyły Włochy, Hiszpania oraz Portugalia.  Jak możemy przeczytać na stronach resortu finansów, e-faktura jest nowoczesnym narzędziem rozliczeniowym oraz kolejnym etapem cyfryzacji usług organów skarbowych.

W Tax Alercie Ekspertów PKF przeczytasz, jakie są korzyści i wyzwania dla podatników wynikające z rozliczeń w ramach KSeF, a także jakie czynności dostosowujące powinni podjąć przedsiębiorcy.

Czytaj dalej…

W dniu 10 czerwca 2022 roku Rada Unii Europejskiej (dalej: Rada UE) opublikowała wersję roboczą decyzji derogacyjnej, która upoważnia Polskę do wprowadzenia obowiązku wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej. Projekt dokumentu został udostępniony na stronie internetowej oficjalnej bazy aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex[1].

Z  projektu dokumentu wynika, że obowiązkowe stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) i faktur ustrukturyzowanych będzie w Polsce możliwe od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Oznaczałoby to m.in., że do 1 stycznia 2024 r. korzystanie z KSeF i faktur ustrukturyzowanych miałoby być dobrowolne.

Przeczytaj Tax Alert i dowiedz się: 

📍 Na jaki czas Rada UE wyraziła zgodę na obligatoryjne stosowanie faktur ustrukturyzowanych?

📍 Kogo dotyczy obligatoryjne korzystanie z KSeF? 

📍 Kto nie będzie miał obowiązku stosowania rozliczeń w ramach systemu?

📍 Jaką argumentację przedstawiła Polska wskazując na pozytywny wpływ KSeF?

📍 Jakie kroki należy podjąć już teraz, aby przygotować Firmę na nadchodzące zmiany? 

Czytaj dalej…

 

 

#Fakura #KrajowySystemEFaktur #Podatki #Księgowość