// Finanse i rachunkowość   // Finanse i rachunkowość  

Fakturowanie w 2022 r.

- przegląd najważniejszych zmian

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu faktur VAT. Podczas szkolenia przedstawimy najważniejsze zmiany, które weszły w życie w 2022 roku w zakresie stosowania Krajowego Systemu e-Faktur. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczne informacje dotyczące prawidłowego wystawiania faktur, stosowania e-faktur, faktur ustrukturyzowanych, wystawiania i korygowania faktur VAT
 • Zapoznają się ze sposobami obrony przed zarzutami ze strony organów podatkowych w zakresie ewidencji podatku VAT oraz jak zminimalizować odpowiedzialność karnoskarbową
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie
 • Uczestnicy dowiedzą się jakie są najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania

Adresaci szkolenia

 • Księgowi
 • Pracownicy działów księgowych wystawiający faktury dla przedsiębiorstw i osób fizycznych
 • Osoby rozliczające podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych.

 1. Zmiany w zakresie faktur oraz faktur korygujących w 2021
  • Ujmowanie faktur korygujących zmniejszających w transakcjach krajowych po zmianach
  • Ujmowanie faktur korygujących zmniejszających w transakcjach międzynarodowych po zmianach
  • Nowe regulacje dotyczące faktur korygujących zwiększających
  • Analiza projektu objaśnień MF z 2021 r. w sprawie nowych zasad ujmowania faktur korygujących.
  • Nowelizacja VAT w e-commerce – wpływ na fakturowanie
 2. Zmiany w zakresie fakturowania w 2022 r. m.in.
  • Krajowy system e-faktur
  • Nowe terminy do wystawiania faktur
  • Zmiany w treści faktur korygujących
  • Zmiany w zbiorczych uproszczonych fakturach korygujących
  • Zmiany w treści faktur zaliczkowych
  • Zmiany w Duplikatach faktur
 3. Aktualne problemy związane z fakturowaniem
  • Faktura VAT wystawiana do sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej
  • Paragon z NIP nabywcy jako faktura uproszczona – kontrowersje
  • Co jest numerem faktury uproszczonej?
  • Możliwość wystawiania faktur na żądanie do paragonów z NIP (w przypadku paragonów do kwoty 450 zł.)
 4. Błędy na fakturach VAT
  • Brak numeru NIP nabywcy
  • Błąd w danych nabywcy
  • Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany do VAT
  • Błąd w stawce VAT.
 5. Moment wykonania usługi oraz moment dokonania dostawy towarów
  • Skutki błędnego określenia momentu wykonania usługi oraz momentu dokonania dostawy na fakturowanie.
 6. Omówienie podstawowych zasad fakturowania
  • Rodzaje faktur i ich treść (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur).
  • Terminy wystawienia faktury, faktury wystawione przed dokonaniem sprzedaży.
  • Faktura wystawiona zbyt wcześnie a obowiązek podatkowy.
  • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych (pojęcie zaliczki w rozumieniu ustawy o VAT)
  • Zasady rozliczania duplikatów faktur.
  • Anulowanie faktury.
  • Faktury puste.
  • Faktura w języku angielskim.
 7. Faktury korygujące
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące?
  • Korekta „do zera” w przypadku błędów w oznaczeniu nabywcy –istotne ryzyko podatkowe.
  • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone).
  • Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę – nowe możliwości w2020 po wyroku NSA – korekta w 2021 wcześniej nie skorygowanego podatku.
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy od2021 r. i od 2022 r.
 8. Zasady wystawiania not korygujących
  • Kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  • Treść korygowana notą.
 9. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej
 10. Refakturowanie
  • Definicja refakturowania w ustawie o VAT o Dyrektywie VAT – cechy charakterystyczne.
  • Kiedy refaktura, a kiedy nota księgowa? – odsprzedaż usługi a zwrot wydatków.
  • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.
  • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?).
  • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.
  • Refaktury usług zagranicznych
 11. Najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących fakturowania.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #efaktura #fakturowanie2022 #zmianywfakturowaniu

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną