Dofinansowanie szkoleń

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Uwaga: Realizujemy bezpłatną* współpracę dla min. 5 pracowników zgłaszanych do wniosku.

KFS – co to jest? 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy przeznaczoną na kształcenie pracodawców i pracowników. 

Pracownicy Centrum Edukacji PKF Consult pomagają Klientom w całym procesie od wypełnienia wniosków, przez analizę potrzeb szkoleniowych, dobranie trenerów po realizację i rozliczenie szkolenia dofinansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szkolenia dofinansowane to też forma remedium na obniżone budżety szkoleniowe w Firmach spowodowane kryzysem gospodarczym. 

Kto może skorzystać ze szkoleń dofinansowanych z KFS?

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu szkoleniowego obejmują wszystkie Firmy (mikro, małe, średnie i duże) zatrudniające na podstawie umowy o pracę. 

Jakie kategorie szkoleń dofinansowanych realizujemy w PKF? 

Przed wybraniem odpowiednich szkoleń dokonujemy analizy potrzeb szkoleniowych u Klienta. Klienci mogą wybierać szkolenia zgodnie z poniżej określonymi priorytetami z następujących kategorii: 

 • Szkolenia z finansów i rachunkowości
 • Szkolenia z prawa i podatków
 • Szkolenia z kadr i płac
 • Szkolenia z zarządzania
 • Szkolenia z bezpieczeństwa i analizy danych (w tym MS Excel oraz zapobieganiu cyberprzestępstwom)
 • Szkolenia z rozwoju osobistego
 • Inne kategorie szkoleń dofinansowanych - przedstaw nam potrzeby szkoleniowe, a my dopasujemy Trenerów, programy szkoleń i organizację do Twoich potrzeb.

Na czym polega wsparcie PKF przy szkoleniach dofinansowanych? 

 • Pomagamy przy określeniu potrzeb rozwojowych i doborze szkoleń dla pracowników.
 • Wypełniamy (pomagamy wypełnić) Klientowi wszystkie dokumenty związane z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.
 • Weryfikujemy dostępność środków w Urzędzie Pracy pod który Państwo podlegają.
 • Wypełniamy wnioski o dofinansowanie.
 • Po uzyskaniu środków Państwo opłacają 20% ceny szkolenia, 80% to dofinansowanie pozyskane z Urzędu Pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).*
 • * Mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać aż do 100% kosztów kształcenia.
 • Klient może wnosić o pozyskanie kwoty do 300% wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 • W celu aplikowania o dofinansowanie szkoleń  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (nawet na część etatu)
 • Całkowity brak opłat i prowizji z Państwa strony za naszą obsługę i wypełnianie wniosków – naszym wynagrodzeniem jest wyłącznie cena szkolenia.
 • Po zyskaniu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizujemy szkolenie.

 

*Wnioski przygotowujemy bezpłatnie, dla grup pracowników min. 5 osobowych.

 

Jak zorganizować szkolenie dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? 

Szkolenie dofinansowane stacjonarne

Szkolenie możemy zorganizować stacjonarnie w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu, , w Łodzi, w Katowicach, oraz w Opolu. Preferowanym miejscem realizacji szkolenia dofinansowanego jest siedziba Klienta w dowolnym miejscu Polski. 

Szkolenia dofinansowane KFS on-line

Szkolenie dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego możemy też zorganizować on-line przez Microsoft Teams, albo przez ClickMeeting.

Jakie szkolenia można realizować w zakresie KFS?

W ramach szkoleń dofinansowanych z KFS można realizować szkolenia rozwojowe na dowolny temat (zgodnie z priorytetami – priorytety na 2021 rok znajdują się poniżej). 

W ramach KFS nie można które wiążą się z uprawnieniami, certyfikatami, albo obowiązkowymi szkoleniami (np. nie można pozyskać środków na obowiązkowe szkolenia BHP ani obligatoryjnych). 

Priorytety szkoleń dofinansowanych z KFS na 2021 rok

Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają zapobiegać utracie pracy przez osoby mające kompetencje nieadekwatne do oczekiwań rynku pracy z powodu szybko zmieniających się gospodarki, a także wzmacnianie kompetencji pracowników zgodnie z priorytetami. 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych; 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości; 

✔ Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców; ✔wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej; 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 

✔ Wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Trenerzy dedykowani do szkoleń dofinansowanych KFS

Trenerzy dedykowani do szkoleń dofiansowanych KFS w PKF Consult to zawsze praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu organizując z nami zarówno pojedyncze szkolenie albo całą Akademię (cykl szkoleń np. Akademia księgowej, Akademia Menadżera, Akademia Handlowca) masz pewność, że przekazana wiedza będzie aktualna. 

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń dofinansowanych, napisz do nas 

Co jeśli nie zatrudniam pracowników na podstawie umowy o pracę? 

Klienci chcący skorzystać ze szkoleń dofinansowanych, a nie zatrudniających na podstawie umowy o pracę zachęcamy do skorzystania ze szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (BUR PARP). Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w tym miejscu

 

*bezpłatną pomoc przy wnioskach KFS realizujemy tylko po podpisaniu formularza o współpracy

#dofinansowanie #kfs