Na co zwrócić uwagę wybierając trenera na szkolenie?

Recenzja książki "Trener w rolach głównych"

Przeprowadzić szkolenie? Nic prostszego, powiedzą niektórzy. W rzeczywistości proces szkolenia od poznania potrzeb szkoleniowych i luk kompetencyjnych aż do jego zakończenia to długa droga. 

Celem szkolenia jest wykorzystanie zdobytej wiedzy codziennej pracy. 

Recenzując książkę “Trener w rolach głównych” zapożyczamy z niej kilka cennych wskazówek jak powinna wyglądać edukacja dorosłych, jaką rolę powinien pełnić trener i jakie informacje powinien mieć o uczestnikach, a także jakie są najczęstsze błędy popełniane przy formułowaniu celów szkolenia. 

Jakie role może pełnić Trener w trakcie procesu szkoleniowego? 

 • Trener w roli Projektanta szkolenia - projektuje autorskie metody i narzędzia szkoleniowe.
 • Trener w roli Konsultanta - doradza adekwatne, etyczne i skuteczne rozwiązania rozwojowe.
 • Trener w roli Trenera - zarządza procesem grupowego uczenia się.
 • Trener w foli Facylitatora - zarządza procesami grupowymi zorientowanymi na cel.
 • Trener w roli Lidera rozwoju - zarządza rozwojem organizacji.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE W PKF CONSULT

Jaką metodę warto zastosować w edukacji dorosłych?

Jednym z bardziej znanych modeli nauki dorosłych jest cykl Kolba zwany inaczej cyklem uczenia doświadczeniowego.

David Kolb uznał, że w procesie uczenia się dorosłych kluczowe jest doświadczenie na sobie i analiza tego doświadczenia. 

Cykl Kolba składa się z kolejnych następujących po sobie elementów. 

 1. Doświadczenie czyli aktywność, która powoduje autentyczne przeżycie, doświadczenie sytuacji. Sesje szkoleniowe w praktyce warto zacząć od nawiązania do doświadczenia uczestników lub dostarczenia im możliwości do doświadczenia.
 2. Refleksja - Koniecznym elementem uczenia się dorosłych jest refleksja nad doświadczeniem. Rolą trenera jest stworzenie uczestnikom okazji do wymiany spostrzeżeń i refleksji. Na tym etapie trener może po prostu poprosić uczestników o podzielenie się swoim zdaniem na dany temat.
 3. Teoria - na tym etapie refleksja jest pogłębiana, porządkowana, wyciągane są wnioski i tworzone uogólnienia. Obserwacje, których dokonujemy na tym etapie stają się wewnętrznymi teoriami, modelami. Rolą trenera jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, fragmentu teorii, opisanie narzędzia, którego zastosowanie w przeżytym doświadczeniu było kluczowe, lub wsparcie ich w wypracowaniu własnego podsumowania teoretycznego, w postaci np. listy dobrych praktyk.
 4. Pragmatyka - na tym etapie następuje testowanie w praktyce wypracowanych teorii i hipotez. Jest to etap, podczas którego sprawdzamy, na ile zmiana zachowania zgodna z poznaną lub wypracowaną teorią przyniesie rzeczywiste zmiany w skuteczności działania i oczekiwane efekty. Rolą trenera na tym etapie jest stworzenie uczestnikom przestrzeni do praktycznego treningu, który staje się kolejnym doświadczeniem.

Jakie informacje powinien mieć trener o uczestnikach?

Autorzy dzielą te informacje na 3 sekcje: 

 1. Konieczne - liczebność grupy, stanowisko (rola) uczestnika, doświadczenie zawodowe, wcześniejsze szkolenia z tego zakresu, którego dotyczy szkolenie.
 2. Potrzebne: wiek, płeć, doświadczenie szkoleniowe w ogóle, preferencje dotyczące metod uczenia się, motywacja do udziału w szkoleniu, szczególne potrzeby uczestników.
 3. Przydatne - Jak uczestnicy oceniali wcześniejsze szkolenia? Co jest dla nich ważne w ocenie szkolenia? Plany rozwojowe uczestnika np. planowana ścieżka kariery.

SPRAWDŹ TEMATY SZKOLEŃ OTWARTYCH W PKF!

 Jakie są błędy w formułowaniu celów szkoleniowych?

Przykładowe błędy przy planowaniu celów szkoleniowych: 

 1. Wzrost wskaźników efektywności pracy np. wzrost sprzedaży o 20%, wzrost poziomu satysfakcji Klientów o 25%, spadek liczby reklamacji o 15%.
 2. Rozwiązanie konfliktu np. rozwiązanie konfliktu pomiędzy działem sprzedaży i marketingu, poprawa relacji między przełożonym, a zespołem.
 3. Wzrost poziomu motywacji pracowników, wzrost poziomu lojalności pracowników.
 4. Obniżenie poziomu stresu.

Bądź ostrożny wobec Trenerów, którzy gwarantują osiągnięcie takich, albo podobnych wyników przy pomocy szkolenia. 

Rekomendujemy lekturę książki “Trener w rolach głównych”. 

Znajduje się tu wiele raz i ciekawych wskazówek z warsztatu Trenera. 

Wiemy dzisiaj, że Trener powinien mieć wysokie kompetencje merytoryczne w temacie szkolenia i równie wysokie kompetencje trenerskie. Powinien umieć przekazać wiedzę. 

#Ksiazka #Book #Trener #Szkolenie