Środki trwałe-aspekty podatkowe i bilansowe

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej

450,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany związane z klasyfikacja środków trwałych, wyceną środków trwałych, podziałem środków trwałych, naliczeniem odpisów amortyzacyjnych i ujawnienie informacji w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zdobycie wiedzy związanej z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych
 • usystematyzowanie wiedzy o środkach trwałych
 • nabycie wiedzy o ewidencji środków trwałych

Adresaci szkolenia:

 • Główni Księgowi
 • Księgowi
 • Kontrolerzy finansowi
 • Pracownicy biur rachunkowych

1.  Przepisy prawne:

 • Ustawa o rachunkowości
 • Ustawa o podatku dochodowym
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

2.   Pojęcie środków trwałych

 • Przepisy ustawy o rachunkowości
 • Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości

3.  Wycena początkowa środków trwałych

 • Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych
 • Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego
 • Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej
 • Zakup środka trwałego w walucie obcej
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania
 • Odsetki od kredytu a wartość początkowa

4. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych

 • Środek trwały otrzymany w formie aportu
 • Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty
 • Zakup środka trwałego od osoby fizycznej
 • Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie
 • Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych
 • Nieruchomość wybudowana ze środków właściciela
 • Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy

5.  Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT, Protokół przyjęcia,

6. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie

 • Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego
 • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
 • Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego
 • Zaniechanie budowy środka trwałego

7. Amortyzacja środków trwałych

 • Termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej
 • Ustalenie symbolu KŚT
 • Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych
 • Amortyzacja metodą liniową na przykładach
 • Amortyzacja metodą degresywną na przykładach
 • Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji
 • Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej a ewidencja księgowa
 • Naliczanie amortyzacji w okresie zawieszenia działalności
 • Korekta wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych
 • Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego
 • Odpisy amortyzacyjne a koszty podatkowe

8. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania

 • Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego ?
 • Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
 • Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym
 • Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym
 • Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego

9. Rozchód i likwidacja środków trwałych

 • Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych
 • Udokumentowanie likwidacji środka trwałego
 • Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego
 • Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
 • Sprzedaż środka trwałego
 • Likwidacja środka trwałego sprzedanego na złom
 • Konsekwencje rezygnacji z zakupu przedmiotu leasingu
 • Sprzedaż niskocennego składnika majątku wykupionego z leasingu

Gabriela Suski Borek

Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. Obecnie współpracownik Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości
i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie.

Absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Audytor realizacji projektów unijnych realizowanych w ramach PO IR.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu