// Podatki  

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Niemczech

- niemiecki system podatkowy

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikowi kluczowych aspektów praktycznych prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Podczas spotkania omówimy jakie formy działalności są dopuszczalne, kiedy potrzebne jest dodatkowe pozwolenie lub zgłoszenie działalności. Ponadto, przedstawimy jakie konsekwencje podatkowe wynikają z wybranej formy działalności.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobędziesz wiedzę o podstawowych regułach prawa podatkowego
 • Dowiesz się jaki panuje obowiązek podatkowy w zależności od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Powiemy jakie są koszty podatkowe działalności w formie spółek kapitałowych, a jakie spółek osobowych

Adresaci szkolenia

 • Przedsiębiorcy
 • Dyrektorzy finansowi
 • Księgowi
 • Osoby potrzebujące uporządkować swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności w Niemczech, a także poznać ryzyka i szanse wynikające z niemieckich przepisów
 • Pracownicy centrum rozliczeniowego obsługujący zagranicznych klientów

 1. Obowiązek podatkowy w zależności od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej
  • Obowiązek podatkowy przy jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Obowiązek podatkowy spółek osobowych
  • Obowiązek podatkowy spółek kapitałowych
 2. Księgowość w Niemczech 
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych
   • Zasady bilansowania
   • Wycena aktywów
   • Rezerwy i zobowiązania
   • Pozostałe pasywa
  • Księgowość podatkowa
   • Wycena podatkowa
   • Koszty niebędące kosztami uzyskania przychodu
   • Uproszczone metody wyliczania zysku
 3. Opodatkowanie spółek kapitałowych, Podatek dochodowy od osób prawnych 
  • Schemat wyliczania podstawy opodatkowania
  • Korekty wyniku z księgowości
  • Ukryta dywidenda, ukryta dopłata do kapitału własnego
  • Wyliczanie podatku
 4. Opodatkowanie spółek osobowych Podatek dochodowy od osób fizycznych 
  • Wynik podatkowy spółki vs. obowiązek podatkowy wspólnika
  • Podział wyniku spółki
  • Wynik podatkowy z działalności gospodarczej wspólnika
  • Transgraniczne aspekty podziału zysku
 5. Podatek od działalności gospodarczej 
  • Schemat wyliczania podstawy opodatkowania
  • Korekty wyniku z księgowości
  • Wyliczanie podatku
 6. Opodatkowanie zakładów podatkowych
  • Obowiązek prowadzenia księgowości dla zakładu podatkowego
  • Wynik zakładu zgodnie z AOA w świetle przepisów Niemieckich
  • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania vs. AOA
 7. Podatek u źródła
  • Podatek u źródła w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Podatek od odsetek i dywidend
  • Podatek budowlany
  • Podatek od działalności artystycznej i sportowców
  • Podatek od członków rad nadzorczych
  • Unikanie, odzyskiwanie podatku u źródła

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #podatki #podatkiniemieckie #dzialalnoscgospodarcza

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 4h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną