// Podatki  

Oddziały zagranicznych przedsiębiorców w Polsce w aspekcie koronawirusa

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione praktyczne aspekty działania oddziałów zagranicznych przedsiębiorców. Dodatkowo analizie zostaną poddane warunki uzyskania pomocy w ramach przepisów COVID 19.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz zasady rozliczania zakładów zagranicznych przedsiębiorców
 • Zilustrujemy proces rozliczania księgowego i podatkowego firmy
 • Będziesz potrafił rozwiązywać problemy związane z kwalifikowaniem transakcji do rozliczenia zakładu
 • Nauczysz się rozróżniać kiedy faktura jest związana z transakcją zakładu a kiedy firmy macierzystej
 • Nabędziesz umiejętności rozliczania dokumentów między zakładem a siedzibą firmy

Adresaci szkolenia

 • Główni Księgowi
 • Księgowi
 • Kontrolerzy finansowi
 • Pracownicy biur rachunkowych

 1. Omówienie form organizacyjnych przedsiębiorców zagranicznych w Polsce
  • Spółki córki
  • Zakłady zagraniczne
  • Przedstawicielstwa
  • Definicja oddziału i osoby zagranicznej
  • Stałe miejsce prowadzenia działalności
 2. Aspekty księgowe rozliczania zakładów oraz sprawozdawczość bilansowa Oddziału podmiotu zagranicznego
  • Podpisywanie sprawozdań finansowych i ogłaszanie w KRS
  • Zakres sprawozdań finansowych
  • Odpowiedzialność rachunkowa za działania oddziału zagranicznego
  • Przykłady księgowań transakcji między Oddziałem a Centralą
  • Organizacja rachunkowości w Oddziale
 3. Rozliczenie podatkowe Oddziału w kontekście podatku VAT 
  • Określenie podatnika podatku VAT
  • Numer NIP właściwy do stosowania
  • Obowiązki zgłoszeniowe i rejestracyjne
  • Wystawianie faktur przez Oddział i Centralę
  • Formy i rozliczenia podatku naliczonego
  • Działalność Oddziału na rzecz Centrali i podmiotów zewnętrznych
  • Rozliczenie transakcji wewnętrznych
 4. Rozliczenie podatkowe Oddziału w kontekście podatku dochodowego
  • Opodatkowanie nierezydentów w PDOP i PDOF
  • Podatkowy zakład zagraniczny
  • Podatek u źródła w rozliczeniach Oddziału
 5. Możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach przepisów COVID 19
  • Rozliczenie pomocy uzyskanej w okresie luty- czerwiec 2020
  • Pomoc w ramach tarczy 6.0

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 27-letnim doświadczeniem w biznesie, ekonomista i certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych.

Specjalizuje się m.in. w zakresie prawa pracy, kadrach i płacach, analizie ekonomiczno - finansowej, rachunkowości, inwentaryzacji, środków trwałych, ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania kosztami i finansami, systemów ekonomicznych, podatków, zarządzania strategicznego, Lean Accounting, controllingu, audytu i zarządzania ryzykiem czy MSR i MSSF. Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatności za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną