// E-learning - Samokształcenie  

E-learning / Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem

- łączeniem i przekształcaniem jednostek

Szkolenie zalicza 16h samokształcenia biegłego rewidenta

I. Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych

 1. Omówienie definicji usługi atestacyjnej
 2. Przykłady usług niebędących usługami atestacyjnymi
 3. Charakterystyka usług zaświadczających i bezpośrednich
 4. Usługi atestacyjne dające wystarczającą i ograniczoną pewność
 5. Omówienie wymogów KSUA 3000 (Z) w zakresie:
  • Akceptacji i kontynuacji zlecenia
  • Uzgodnienia warunków zlecenia
  • Kontroli jakości
  • Zawodowego sceptycyzmu, zawodowego osądu oraz umiejętności i technik atestacyjnych
  • Planowania i wykonywania zlecenia
  • Późniejszych zdarzeń
  • Innych informacji
  • Sporządzania raportu atestacyjnego
  • Wniosków niezmodyfikowanych i zmodyfikowanych
  • Dokumentacji

II. Podział jednostek gospodarczych

 1. Usługa atestacyjna badania planu podziału spółki kapitałowej (art. 537)
  • Uzgodnienia warunków wykonania zlecenia
  • Planowania i wykonywania zlecenia
  • Dowody badania
  • Formułowania wniosku atestacyjnego
  • Sporządzania raportu atestacyjnego
  • Dokumentacja z wykonania usługi

III. Połączenie jednostek gospodarczych

 1. Usługa atestacyjna badania planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503) oraz badania planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna, lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520)
  • Uzgodnienia warunków wykonania zlecenia
  • Planowania i wykonywania zlecenia
  • Dowody badania
  • Formułowania wniosku atestacyjnego
  • Sporządzania raportu atestacyjnego
  • Dokumentacja z wykonania usługi

IV. Przekształcenia jednostek gospodarczych

 1. Usługa atestacyjna badania planu przekształcenia sp0ółki handlowej (srt. 559):
  • Uzgodnienia warunków wykonania zlecenia
  • Planowania i wykonywania zlecenia
  • Dowody badania
  • Formułowania wniosku atestacyjnego
  • Sporządzanie raportu atestacyjnego
  • Dokumentacja z wykonania usługi

V. Wymogi etyczne dotyczące świadczenia usług atestacyjnych

 1. Przestrzeganie kodeksu etyki, podstawowe zasady i ramowe założenia koncepcyjne
 2. Międzynarodowe standardy niezależności dla zleceń atestacyjnych innych niż zlecenia badania i przeglądu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia

Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa:

 • Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Internet Explorer
 • Opera

Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych.

 • Mobile Safari,
 • Google Chrome.

Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji. 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach e-learningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.

TAGI: #elearning #uslugirewizyjne

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną