// Bezpieczeństwo i analiza danych  

Audyt systemów informatycznych

Cel szkolenia

Szkolenie z zakresu audytu systemów informatycznych ma na celu przygotować przyszłych audytorów IT do wykonywania zadań zapewniających i doradczych w obszarze IT. Audytor systemów informatycznych jest partnerem i doradcą zarządu spółki w zaprojektowaniu, wdrażaniu, ocenie i monitorowaniu systemów informatycznych wspierający h funkcję biznesową w organizacji. Audyt IT pomaga w realizacji strategii informatyzacji przedsiębiorstwa. Dzięki audytowi IT właściciele procesów biznesowych lepiej rozumieją technologie informatyczne, zwłaszcza ich aspekty prawne i organizacyjne.   

Celem szkolenia jest zapoznanie kadry informatycznej z koniecznością i kształtem audytu systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. Audyt systemów informatycznych jest ciekawą alternatywą na rynku pracy dla osób od wielu lat praktykujących zarządzanie IT przedsiębiorstwa. Wynikiem szkolenia jest poznanie reguł i standardów pracy audytora systemów informatycznych oraz przykłady ich zastosowania w konkretnych zadaniach. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Będziesz potrafił przeprowadzić audyt informatyczny w obszarach wskazanych przez kierownictwo
 • Poznasz międzynarodowe standardy audytu systemów informatycznych
 • Będziesz umiał przygotowywać dokumentację poaudytową i tworzyć raporty z audytu systemów informatycznych

Adresaci szkolenia

 • Audytorzy IT
 • IT Officer’s
 • Pracownicy odpowiedzialni za wybór strony trzeciej do audytu IT
 • QA Validatorzy
 • Specjaliści i menedżerowie audytu wewnętrznego

 1. IT Governance - tło dla nowoczesnego audytu IT.
 2. Standardy audytu ISACA – ITAF oraz standard ładu IT - COBIT2019
 3. Międzynarodowe standardy ERM COSO, SANS, NIST, ITIL, ISO27000
 4. Współpraca audytu IT i audytu wewnętrznego - najnowsze przewodniki i procedury The IIA (overwiev)
 5. Audyt środowiska IT (studia przypadków)
  • Infrastruktura
  • Sieć
 6. Oprogramowanie do pracy grupowej i kontrola przepływu pracy
 7. Aplikacja biznesowa - ogólne podejście do audytu aplikacji
  • Zintegrowane systemy finansowe
  • Systemy transakcyjne
  • Systemy statystyczne i sprawozdawcze
  • Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi
 8. Systemy eksploracji i hurtowni danych
 9. Ciągłość działania jako przedmiot działań audytowych (BCM/BCP/DRP)
  • Systemy bezpieczeństwa informacji
  • Infrastruktura krytyczna.
 10. Zarządzanie IT w organizacji – jak je audytować
 11. Audyt zarządzania portfelem i projektami informatycznymi
 12. Przygotowanie programu audytu dojrzałości
 13. Testowanie systemów (walk-through/reverse walk-through)
 14. Utrzymanie dokumentacji
  • Typowe ustalenia/typowe odpowiedzi jednostek
  • Raportowanie
 15. Przygotowanie sprawozdania z audytu
  • Spotkanie podsumowujące
  • Procedura monitorowania zaleceń
 16. Zapewnienie jakości audytu wewnętrznego  IT
 17. Najnowsze obszary audytu systemów informatycznych
  • Chmura obliczeniowa
  • SOA

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #audyt #IT #ITGovernance

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną