// Podatki  

Czeski system podatkowy

- podatek VAT w Czechach

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych aspektów praktycznych związanych ze stosowaniem czeskich regulacji. Szczególny nacisk zostanie położony na dostawę towarów oraz usług, jak i kwestie zwolnień podatkowych. Omówiona zostanie problematyka odliczenia podatku naliczonego, jak i zagadnienia formalne związane z wypełnianiem czeskich deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zapoznasz się z obowiązkiem rejestracji na VAT w Czechach – obowiązki dokumentacyjno–ewidencyjne
 • Powiemy jakie są różnice pomiędzy polskimi a czeskimi regulacjami w zakresie odwrotnego obciążenia
 • Zapoznasz się z zakresem zwolnień przedmiotowych
 • Poznasz obowiązki czeskiego podatnika w zakresie rozliczania importu usług
 • Omówimy wydatki nie dające prawa do odliczenia VAT w Czechach

Adresaci szkolenia

 • Przedsiębiorcy
 • Dyrektorzy finansowi
 • Księgowi
 • Osoby potrzebujące uporządkować swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności w Czechach, a także poznać ryzyka i szanse wynikające z czeskich przepisów
 • Pracownicy centrum rozliczeniowego obsługujący zagranicznych klientów

A. Wstęp                

1. Podatek VAT – O co chodzi?   

 • Opodatkowanie konsumenta
 • Odciążenie przedsiębiorcy poprzez prawo do odliczenia podatku naliczonego

2. Podstawy prawne 

3. Schemat VAT 

4. Rejestracja VAT 

 • Właściwe urzędy skarbowe
B. Dostawa towarów 

1.Miejsce opodatkowania dostawy towarów

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i eksport 

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 

4.Transakcje łańcuchowe 

5. Przykłady dla poszczególnych transakcji, dokumentacja 

C. Usługi

1.Definicja

 • Usługa vs. Dostawa
 • Usługi kompleksowe
 • Negatywne odsetki

2. Miejsce opodatkowania usług 

3. Zwolnienie z opodatkowania

4. Rezygnacja ze zwolnienia – usługi wynajmu nieruchomości 

5. Reverse Charge 

D. Moment powstania obowiązku podatkowego, Stawka, Deklaracja VAT 
E. Prawo do odliczenia podatku naliczonego 

1.Kiedy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego 

2. Faktura jako podstawa do odliczenia 

3. Moment odliczenia 

4. Zarządzanie ryzykiem podatkowym – odliczenie podatku naliczonego 

5.Obowiązki składania deklaracji 

 • Deklaracje miesięczne, kwartalne
 • Deklaracja roczna
 • Deklaracja VAT UE
 • Deklaracja INTRASTAT
 • Deklaracje do Banku centralnego
F. Kontrola podatkowa
G. Wybrane elementy WHT 

TAGI: #podatki #podatkiczeskie #Czechy

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną